Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/3/2020

2003

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 22/3/2020.

Xem Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học