Thông báo về việc cấp lại giấy báo dự thi cho thí sinh

0
307

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo cho các thí sinh dự thi Đại học năm 2014 vào Trường chưa nhận hoặc bị thất lạc giấy báo tính đến thời điểm hiện tại về tại phòng Đào tạo đại học – Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương – Đà Nẵng để cấp lại giấy báo. Thời gian và thủ tục cấp lại bao gồm:

Thời gian: ngày 07/7/2014 và chiều ngày 08/7/2014.

– Sáng: từ 8h00 đến 11h00

– Chiều: từ 14h00 đến 17h00

– Thủ tục:

+ Phiếu số 2 của phiếu đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2014.

+ Chứng minh thư nhân dân

+ 01 ảnh 4×6