Thông báo về việc bố trí HSSV năm 1 ở ký túc xá

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc bố trí học sinh sinh viên năm 1 vào ở ký túc xá năm học 2013 – 2014

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 và tình hình chỗ ở thực tế của Ký túc xá Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng chưa đủ để bố trí cho tất cả HS-SV.

Nhà trường thông báo cho tất cả học sinh sinh viên trúng tuyển vào trường năm học 2013 được biết: Nhà trường sẽ tiếp nhận và nhận đăng ký bố trí chỗ ở cho HS-SV thuộc diện các đối tượng chính sách sau:

1. HS-SV trúng tuyển là người dân tộc

2. HS-SV trúng tuyển là con liệt sĩ hoặc con thương binh, bệnh binh.

3. HS-SV trúng tuyển là người tàn tật.

4. HS-SV trúng tuyển mồ côi cả cha lẫn mẹ.

5. HS-SV trúng tuyển có hộ nghèo được cấp Sổ trong năm 2013.

6. HS-SV trúng tuyển có hộ khẩu thường trú tại khu vực I (chỉ được bố trí là nữ)

Do số lượng phòng ở có hạn nên các đối tượng chính sách trên sẽ sắp
xếp ưu tiên cho số đăng ký trước.

Vậy Nhà trường thông báo cho tất cả HS-SV trúng tuyển được biết.

HIỆU TRƯỞNG

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.