Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Hữu Khôi

0
351

Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Hữu Khôi

Chuyên ngành: Y tế công cộng
Mã số: 62 72 03 01
Với đề tài: “NGHIÊN CỨU TẬT KHÚC XẠ VÀ MÔ HÌNH CAN THIỆP Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2017 tại Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.