Thông báo về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi và đăng tin trên trang Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc mua sắm vật tư hóa chất phục vụ công tác chuyên môn, gồm 2 gói thầu:

Gói 1: Hóa chất, vật tư, công cụ, dụng cụ (1029 danh mục);

Gói 2: Vật liệu điện, nước, văn phòng phẩm và hàng gia dụng (441 danh mục) thực hiện bằng vốn ngân sách Nhà nước cấp năm 2014.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 28/8/2014. Đóng thầu và mở thầu vào ngày 09/9/2014 tại 99 Hùng Vương Đà Nẵng.

                                                                                                       Tin từ phòng QT-TTB