Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học 2015

Thông báo tuyển sinh: download
 
tuyensinh_10_02_2015_ (1)tuyensinh_10_02_2015_ (2)tuyensinh_10_02_2015_ (3)

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS