Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014

0
264

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi:

  1. Liên hệ phòng Đào tạo đại học để nhận đơn.
  2. Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/1 môn.
  3. Nhận đơn phúc khảo: từ ngày 31/7/2014 đến 17g00 ngày 14/8/2014.