Thông báo nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia” vào Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2019

0
2945