Thông báo nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia” vào Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2019. Đợt xét tuyển: Bổ sung đợt 1, năm 2019

0
314

Thông báo nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia”: Xem