Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017

0
420

DS thi sinh dang ky uu tien xet tuyen vao dai hoc chinh quy nam 2017 (Tải về)

DS thi sinh dang ky xet tuyen thang vao dai hoc chinh quy nam 2017 (Tải về)

DS thi sinh trung tuyen xet tuyen thang dai hoc chinh quy nam 2017 (Tải về)