Thông báo góp ý lần 02 dự thảo Quy định xây dựng NHĐT và Quy trình khảo sát sinh viên

Quy trình KSSV: download
 

khaothi_TB_Lan 2_Gop y KSSV

Quy định xây dựng NHĐT: download

khaothi_TB_Lan 2_Gop y NHDT


Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS