Thông báo cho HSSV nghỉ Tết Dương Lịch năm 2015

0
339

THÔNG BÁO

V/v cho HSSV nghỉ Tết Dương Lịch năm 2015

      Theo thông báo số 1410 /TB-ĐHKTYDĐN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, về việc nghỉ Tết duơng lịch năm 2015.

      Vậy Phòng CTCT&QLSV thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch 2015 cho các lớp HSSV như sau:

      Toàn thể HSSV các lớp được nghỉ Tết dương lịch 2015 là 04 ngày liên tục từ ngày 01/01 đến hết ngày 04/01 năm 2015.

      Giáo vụ, giảng viên phụ trách học phần sắp xếp lịch học bù và thông báo đến các lớp sau khi có lịch học cụ thể.

      Đề nghị HSSV thực hiện nghiêm các quy định an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trong thời gian nghỉ Tết và tham gia các hoạt động vui chơi một cách an toàn, có ý nghĩa./.

                                                                                      TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                            TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV