Thông Báo Chiêu sinh lớp Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ Bản

2159

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên toàn trường được học tập nâng cao trình độ về tin học theo quy định chuẩn năng lực công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 11/03/2014. Trung tâm Đào tạo thường xuyên thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản như sau:

  1. Nội dung học tập: gồm 06 Module
Module kỹ năng 01 (Mã IU01) Những hiểu biết cơ bản về CNTT
Module kỹ năng 02 (Mã IU02) Sử dụng máy tính cơ bản
Module kỹ năng 03 (Mã IU03) Xử lý văn bản cơ bản
Module kỹ năng 04 (Mã IU04) Sử dụng bảng tính cơ bản
Module kỹ năng 05 (Mã IU05) Sử dụng trình chiếu cơ bản
Module kỹ năng 06 (Mã IU06) Sử dụng Internet cơ bản
  1. Thời gian đào tạo: 2,5 tháng.
  2. Thời gian học: Từ 17h30 – 19h15 các ngày thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7.
  3. Học phí: 600.000đ/1 học viên/ 1 khóa học.
  4. Dự kiến khai giảng: 08, 09/4/2019.
  5. Thi và cấp chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT, ngày 21/6/2016 của liên Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.
  6. Địa điểm ghi danh: Trung tâm Đào tạo thường xuyên – Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

                                                 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN