Tập huấn “Công tác xây dựng Ngân hàng đề thi và Công tác đảm bảo chất lượng bên trong”

1236

Thực hiện chỉ đạo của BGH Nhà trường, trong hai ngày 26 và 27/5/2020, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã tổ chức đợt tập huấn “Công tác xây dựng Ngân hàng đề thi và Công tác đảm bảo chất lượng bên trong”.

Mở đầu đợt tập huấn, TS.BS. Hoàng Hữu Khôi – Phụ trách Phòng Khảo thí & ĐBCLGD phát biểu khai mạc tập huấn và phổ biến những quy định và nội dung của đợt tập huấn.

Tiếp theo, ThS.Trần Văn Thứ  – CV. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD – Phụ trách mảng Công tác xây dựng Ngân hàng đề thi đã báo cáo đánh giá sơ bộ công tác xây dựng Ngân hàng đề thi từ năm 2015 đến nay nhằm giúp cho các thầy cô đánh giá lại những mặt được và chưa được của công tác này và có sự cải tiến cho giai đoạn tiếp theo.

Để hướng dẫn thầy cô vận dụng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Trường trong Công tác xây dựng Ngân hàng đề thi, tránh lặp lại những vấn đề còn tồn tại, ThS.Trần Văn Thứ  đã cho các giảng viên thực hành, vận dụng các tiêu chí xác định 4 mức độ: biết, hiểu, vận dụng, vận dụng cao đối với các câu hỏi kiểm tra đánh giá; kỹ năng biên soạn câu hỏi và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và xây dựng đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận, giúp cho thầy cô dễ dàng hơn trong công tác xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi.

Đối với Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ths.Trần Thị Oanh- Phó trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD đã phổ biến đến thầy cô kiêm nhiệm công tác ĐBCL bên trong những văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Nhà trường về Công tác ĐBCL và KĐCL hiện hành. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã giúp  CBGV kiêm nhiệm hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác này, đồng thời hướng dẫn các thầy cô triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hiện nay để hoàn thiện minh chứng cho Báo cáo Tự đánh giá CSGD và CTĐT, phục vụ công tác đánh giá ngoài và những công việc liên quan khác trong thời gian đến.

Kết thúc đợt tập huấn, Phòng cũng đã phát phiếu lấy ý kiến của CBGV tham gia đợt tập huấn về hiệu quả của đợt tập huấn nhằm giúp Phòng có cơ sở khắc phục những hạn chế để cải tiến công tác này trong những đợt tập huấn tiếp theo.

Tin từ phòng Khảo thí & ĐBCLGD