Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG, KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN – ĐOÀN THỂ GHI CHÚ
01 Đồng chí: Nguyễn Khắc Minh Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
02 Đồng chí: Lê Văn Nho Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường
03 Đồng chí: Vũ Thị Thu Hà Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
04 Đồng chí: Lê Thị Thúy Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường
05 Đồng chí: Đặng Thị Thư Đảng ủy viên – Trưởng phòng Tài chính
06 Đồng chí: Hoàng Hữu Khôi Đảng ủy viên – Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên – kiêm Phụ trách phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
07 Đồng chí: Lê Công Vượng Đảng ủy viên – Trưởng phòng Quản trị – Trang thiết bị
08 Đồng chí: Dương Đình Ánh Đảng ủy viên – Phụ trách Khoa Dược
09 Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Minh Đảng ủy viên – Phó chủ tịch Công đoàn – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ
10 Đồng chí: Đặng Văn Thởi Đảng ủy viên – Phó Trưởng Khoa Y
11 Đồng chí: Lê Hữu Hải Đảng ủy viên – Thư ký Hội đồng trường – Trưởng Bộ môn Toán-Lý

——————————————————————————————————

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2024

 1. Ông Lê Văn Nho, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phó bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Chủ Tịch Hội đồng.
 2. Ông Phạm Văn Tác, Tiến sĩ, Vụ trưởng vụ công tác tổ chức cán bộ, Bộ Y tế – Thành viên – Phó chủ tịch Hội đồng
 3. Ông Nguyễn Khắc Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 4. Bà Lê Thị Thúy, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 5. Ông Trần Đình Trung, Thạc sĩ, Bí Thư Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 6. Ông Lê Hữu Hải, Thạc sĩ, Trưởng Bộ môn Toán Lý, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng.
 7. Bà Nguyễn Thị Đoan Trinh, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng khoa Xét nghiệm, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 8. Bà Nguyễn Đình Phương Thảo, tiến sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng khoa y, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 9. Bà Nguyễn Thị Nam Phong, Thạc sĩ, Dược sĩ, Phó trưởng khoa Dược, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 10. Bà Huỳnh Thị Ly, Thạc sĩ, Phó trưởng phụ trách khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 11. Ông Nguyễn Minh Sơn. Tiến sĩ, Bác sĩ, Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 12. Bà Đoàn Thị Ngọc Trâm, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng – phụ trách khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 13. Ông Đoàn Văn Dũng, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó bộ môn Hình ảnh Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 14. Bà Phan Thị Thu Trâm, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 15. Ông Hoàng Hữu Khôi, Tiến sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 16. Bà Vũ Thị Thu Hà, Thạc sĩ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 17. Ông Nguyễn Văn Song, Tiến sĩ, Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 18. Bà Tôn Hoàng Hương, Cử nhân, Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 19. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó Trưởng phòng Đào tại đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 20. Ông Lê Công Vượng, Thạc sĩ, Trưởng phòng Quản trị – Trang thiết bị, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 21. Ông Trần Đình Vinh, Tiến sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng – Thành viên.
 22. Bà Trần Thị Hoàng, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng – Thành viên.
 23. Ông Nguyễn Trọng Thiện, Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Bệnh Viện C Đà Nẵng – Thành viên.
 24. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó Giám đốc Bệnh Viện C Đà Nẵng – Thành viên.
 25. Ông Đỗ Văn Hòa, Thạc sĩ, Phó Giám đốc Nhân sự Công ty cổ phần Dược Danapha – Thành viên.

—————————————————————————————————-

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

 1. Bà Lê Thị Thúy, Chủ tịch
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch
 3. Bà Trần Thị Lệ Quyên, UV BTV, Trưởng Ban nữ công và Tuyên giáo
 4. Bà Thái Thị Bích Thủy, Ủy viên, Trưởng Ban tài chính
 5. Bà Trần Thị Tuyết Linh, Ủy viên
 6. Ông Võ Văn Sỹ, Uy viên, Chủ nhiệm UBKT
 7. Bà Đặng Thị Huệ, Ủy viên
 8. Bà Dương Thị Kim Hoa, Ủy viên
 9. Ông Đặng Xuân Quyền, Ủy viên
 10. Ông Mai Thi, Ủy viên
 11. Ông Nguyễn Đình Hoàng, Ủy viên