Sinh viên Điều dưỡng năm cuối gặp gỡ Hội Senjyukai

2363

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực y tế phúc lợi Việt Nam giữa Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng và Hội SENJYUKAI Nhật Bản.

Sáng hôm nay, ngày 16/5/2019. Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng phối hợp với Hội SENJYUKAI tổ chức buổi Hội thảo cho các lớp sinh viên năm cuối, chuyên ngành Điều dưỡng, nhằm hướng dẫn thủ tục cho sinh viên về chương trình học bổng học tập và làm việc tại Nhật Bản, là dịp để các sinh viên gặp gỡ nhà truyển dụng, doanh nghiệp có thêm những kiến thức liên quan đến cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội, thể hiện năng lực bản thân, trải nghiệm và định hướng cho nghề nghiệp trong tương lai.

Đây là Chương trình hợp tác giữa Trường và Hội đã bước sang năm thứ 10(2009-2019) và đã có gần 130 sinh viên tốt nghiệp được tham gia dự án. Hiện nay đã có 63 em đã và đang làm việc tại Nhật Bản, số còn lại đang làm việc tại các công ty Nhật Bản tại Việt Nam.

Nguồn tin: Phòng CTCT&QLSV