Sinh hoạt Công dân Sinh viên giữa khóa học, đầu khóa Năm học 2019 – 2020

672

Thực hiện Công văn số 2929/BGDĐT, ngày 10/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường Đại học năm học 2019 – 2020, từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019, tại Hội trường lớn tầng 4, Nhà C, cơ sở 1 và Hội trường Cơ sở 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa học cho 1.776 sinh viên Đại học chính quy từ năm thứ 2 (không bao gồm sinh viên năm cuối) và Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa cho 710 tân sinh viên Đại học chính quy, năm học 2019 – 2020.

Nội dung Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên bao gồm: Ban Giám hiệu gặp sinh viên để thông tin đến sinh viên lịch sử phát triển, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Nhà trường, phổ biến một số công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2019 – 2020, đồng thời thực hiện công tác đối thoại với sinh viên đầu năm học mới.

Phòng Đào tạo đại học phổ biến kế hoạch dạy học năm học 2019 – 2020; Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên phổ biến nội quy, chế độ chính sách liên quan đến sinh viên; Đoàn thanh niên phổ biến công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020; Học tập các chuyên đề về: Giáo dục kỹ năng sống,  Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, Định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, Học tập kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến ngành học; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Luật An ninh mạng; Luật An toàn giao thông; các vấn đề toàn cầu; hội nhập quốc tế; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm,…

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa học, đầu khóa học thực sự bổ ích và có ý nghĩa khi các em sinh viên từ năm thứ hai được trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2019 – 2020, được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Nhà trường để chia sẽ những vấn đề các em quan tâm trong công tác đào tạo của Nhà trường, được giáo dục kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến kỹ năng thực tập lâm sàng tại các bệnh viện; được học tập các chuyên đề về định hướng khởi nghiệp, về an ninh chính trị và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với các em tân sinh viên mới nhập học vào Trường, Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đã giúp các em có được những kiến thức cần thiết ban đầu sau khi nhập học vào Trường, được định hướng ngành nghề đào tạo, được học tập nội quy, quy chế, chế độ chính sách và các chuyên đề về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, pháp luật; được hướng dẫn tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, được thông tin các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho SV, tín dụng đào tạo, …

Kết thúc thời gian sinh hoạt, sinh viên đã tham gia làm bài thu hoạch và căn cứ vào kết quả làm bài thu hoạch, Hiệu trưởng Nhà trường sẽ ra quyết định công nhận cho các sinh viên đạt yêu cầu. Đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình sẽ được Nhà trường bố trí học bù trong thời gian của năm học. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho sinh viên năm học 2019 – 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình ảnh tân sinh viên tham gia buổi báo cáo của công an PA83 Đà Nẵng

          Hình ảnh sinh viên hứng thú với các chuyên đề học tập về kỹ năng

Tin bài: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên