Sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018

1085

Thực hiện Công văn số 3333/BGDĐT, ngày 02/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” trong các trường Đại học năm học 2017-2018, từ ngày 07 – 14/8/2017 tại Hội trường lớn tầng 4, Nhà C, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm cho 2.187 sinh viên Đại học chính quy. Nội dung Tuần sinh hoạt công dân sinh viên bao gồm: Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên để phổ biến một số công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2017 – 2018, đồng thời thực hiện công tác đối thoại với sinh viên đầu năm học mới; Phòng Đào tạo đại học phổ biến kế hoạch dạy học năm học 2017 – 2018; Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên phổ biến nội quy, chế độ chính sách liên quan đến sinh viên, đồng thời hướng dẫn sinh viên học tập nội dung giáo dục pháp luật về động vật hoang dã và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đoàn trường phổ biến công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018; Học tập các kỹ năng, như: Kỹ năng phòng tránh đuối nước dành cho sinh viên năm thứ 2, kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến ngành học dành cho sinh viên năm thứ 3 và 4.

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm thực sự bổ ích và có ý nghĩa khi các em được trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018, được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Nhà trường để chia sẽ những vấn đề các em quan tâm trong công tác đào tạo của Nhà trường, được học tập một số chuyên đề liên quan đến kỹ năng sống như kỹ năng phòng tránh đuối nước; chuyên đề về kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến kỹ năng thực tập lâm sàng tại các bệnh viện.

Kết thúc thời gian học, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch và căn cứ vào kết quả làm bài thu hoạch, Nhà trường sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các sinh viên đạt yêu cầu. Đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình sẽ được Nhà trường bố trí học bù trong thời gian của năm học. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho sinh viên năm học 2017 – 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Nguồn tin: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên