Seminar “Ứng dụng Laser trong Y học”

499

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại giảng đường 402, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Toán – Lý thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar dưới sự chủ trì của ThS. Võ Thị Thanh Trúc cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên ThS. Lê Hữu Hải đã trình bày những nội dung về cơ sở vật lý của LASER bao gồm: khái niệm, nguyên lý hoạt động, tính chất, phân loại, nguyên lý cấu tạo của máy phát LASER. Trên cơ sở những tính chất đặc biệt mà LASER đã có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh. Đặc biệt nội dung bài báo cáo giới thiệu điểm mới về cơ sở vật lý về liệu pháp quang động lực trong điều trị ung thư.

Các giảng viên trong bộ môn đã thảo luận và góp ý để bài seminar hoàn thiện hơn.

Thông qua buổi Seminar các giảng viên trong bộ môn đã tìm hiểu rõ hơn về cơ sở của những ứng dụng của LASER trong Y học.

Tin bài: ThS. Lê Hữu Hải – Khoa Khoa học Cơ bản