Seminar “Sử dụng video trong giờ dạy ngoại ngữ” (Using Video in The Foreign Language Classroom)

326

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 – 2019, vào lúc 14h00, ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 402, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học Cơ bản của Nhà trường đã tổ chức seminar: Sử dụng video trong giờ dạy ngoại ngữ” dưới sự chủ trì của ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh  cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Tại buổi báo cáo, ThS. Nguyễn Thị Lê đã báo cáo những nội dung cơ bản sau bằng Tiếng Anh:

– Phát phiếu khảo sát cho các giảng viên Bộ môn Ngoại Ngữ về việc sử dụng video trong lớp học và các lợi ích các giảng viên đã đạt được;

– Trình bày các lợi ích của việc sử dụng video dựa trên một số công trình nghiên cứu của Arthur (1999);

– Liệt kê một số phương pháp tăng cường hiệu quả cho việc sử dụng video trong lớp học ngoại ngữ;

– Đưa ra một số vấn đề giảng viên có thể gặp phải khi sử dụng video cho sinh viên trong lớp học ngoại ngữ;

– Trình chiếu 1 video có phụ đề Tiếng Anh.

Các giảng viên trong bộ môn đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung trên để báo cáo viên hoàn chỉnh sản phẩm, vận dụng vào trong các lớp dạy Tiếng Anh chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên trường Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Tin bài: ThS. Nguyễn Thị Lê – Khoa KHCB