Seminar: “Sử dụng Tiếng Việt trong lớp học Tiếng Anh” (Using Vietnamese in English language Classroom)

406

Vào lúc 8h30, ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 504, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học Cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar: Sử dụng Tiếng Việt trong lớp học Tiếng Anh” dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Lê cùng với sự tham gia của các Giảng viên trong Bộ môn Ngoại ngữ, Giảng viên kiêm nhiệm.

Tại buổi báo cáo, ThS. Phạm Thị Loan đã báo cáo sơ lược về tình hình sử dụng Tiếng Việt trong các lớp học Tiếng Anh, quan điểm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học Tiếng nước ngoài và thái độ của một số Giảng viên các Trường Đại học về việc sử dụng Tiếng Việt trong các lớp học Tiếng Anh; những lợi thế và hạn chế của việc sử dụng Tiếng Việt trong các lớp học Tiếng Anh.

Các Giảng viên đã thảo luận sôi nổi về việc nên hay không nên và mức độ sử dụng Tiếng Việt trong giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại Trường.

Qua buổi báo cáo, Giảng viên dã hiểu thêm về vấn đề sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giảng dạy một ngoại ngữ nói chung và tầm quan trọng cũng như mức độ sử dụng Tiếng Việt trong giảng dạy Tiếng Anh nói riêng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Tin bài: ThS. Phạm Thị Loan – Khoa Khoa học cơ bản