Seminar: “Sử dụng hợp lý thuốc giảm đau sau mổ”

490

Vào lúc 8h00, ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 402, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng thuộc Khoa Dược  của  trường đã tổ chức Seminar: Sử dụng hợp lý thuốc giảm đau sau mổ” dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Nam Phong, báo cáoviên ThS Nguyễn Thị Thu Hà cùng với sự tham gia của các Giảng viên trong Khoa Dược.

Tại buổi báo cáo, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà đã báo cáo về các nội dung :

  • Mục đích của giảm đau sau mổ
  • Sinh lý đau sau mổ
  • Nguyên tắc giảm đau đa mô thức
  • Các thuốc giảm đau thường dùng

Các giảng viên tham dự của khoa Dược đã trao đổi và thảo luận sôi nổi về ca lâm sàng cụ thể .

Qua buổi báo cáo, Giảng viên đã hiểu thêm về khía cạnh đạo đức liên quan đến điều trị đau sau mổ; về giảm đau đa mô thức : một tiêu chuẩn vàng với nguyên tắc là phối hợp các nhóm thuốc giảm đau có cơ chế tác dụng khác nhau và đường dùng khác nhau nhằm kéo dài thời gian giảm đau, giảm liều thuốc giảm đau ( quan trọng với các opioid), giảm tác dụng không mong muốn.

Tin bài: Khoa Dược