Seminar “Phong cách làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn

460

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 301 Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Khoa Khoa học Cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar “Phong cách làm việc” của Chủ tịch  Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn, dưới sự chủ trì của ThS. Trịnh Thị Hợp cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Tại buổi báo cáo, ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản, giá trị lý luận và thực tiễn, những mẫu chuyện về phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đã giúp cho giảng viên nắm được nội dung “Phong cách làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống giá trị lý luận và thực tiễn, ý nghĩa từ những mẫu chuyện về “Phong cách làm việc” của Người, từ đó vận dụng vào công tác lãnh đạo, giảng dạy và thực tiễn cuộc sống.

Tin bài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân