Seminar “Những đặc trưng về văn hóa tên thương hiệu trong Tiếng Anh” (Cultural features in brand names)

323

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, vào lúc 8 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 301, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Ngoại Ngữ thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar “Những đặc trưng về văn hóa tên thương hiệu trong Tiếng Anh” (Cultural features in brand names) dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Lê cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên Th.S Phạm Thị Bích Vân đã trình bày những nội dung, như: Định nghĩa về tên thương hiệu, định nghĩa về văn hóa, liệt kê các đặc trưng về văn hóa trong tên thương hiệu Tiếng Anh bao gồm tên riêng, tên địa danh, giá trị ẩm thực và biểu tượng văn hóa. Vận dụng các nội dung trên trong giảng dạy.

Các giảng viên trong bộ môn đã thảo luận sôi nổi các nội dung trên và đưa ra ý kiến về Seminar tiếp theo cho báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu, đó là cuộc điều tra tên thương hiệu trong y khoa (An Investigation into Medical Brand Names).

     Tin bài: Th.S Phạm Thị Bích Vân – Khoa Khoa học Cơ bản