Seminar Khoa học với chủ đề “Giảng viên khoa Khoa học Cơ bản tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

608

Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Phòng Hội thảo I, tầng 5 khu B của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi seminar với chủ đề “Giảng viên khoa Khoa học cơ bản tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tiến sỹ Nguyễn Văn Quế chủ trì và Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân – báo cáo viên.

          Đến dự buổi seminar khoa học có sự hiện diện của Tiến sỹ Nguyễn Văn Song, Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các giảng viên khoa Khoa học cơ bản.

          Buổi seminar khoa học do Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân báo cáo, gồm những nội dung chính như sau:

1. Vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam;

2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh;

3. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

4. Những điểm mới của Chỉ thị 03-CT/TW so với Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

5. Giảng viên khoa Khoa học cơ bản học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi seminar diễn ra trong không khí sôi nổi nhưng không kém phần trang trọng. Đây cũng là dịp để giảng viên trong khoa trao đổi kiến thức sâu hơn nữa về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó liên hệ với bản thân trong quá trình công tác cũng như trong cuộc sống để ngày càng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng là những tấm gương sáng cho sinh viên noi theo.

“… Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”
(Thơ Tố Hữu)