Seminar Khoa học Sức khỏe Sinh sản tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh các vấn đề cần quan tâm

425

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2018 – 2019, Vào lúc 14giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2019, tại Phòng Hội thảo 1, tầng 5, nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Khoa Y đã tổ chức Seminar: “Sức khỏe sinh sản tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh; các vấn đề cần quan tâm” do TS.BS. Nguyễn Đình Phương Thảo báo cáo. Thành phần tham dự gồm: Giảng viên Khoa Y, đại diện Phòng quản lý Khoa học – Công Nghệ và Hợp tác Quốc tế và sinh viên Y Đa khoa năm thứ 4.

Tại buổi Seminar Khoa học, TS.BS.Nguyễn Đình Phương Thảo đã báo cáo những nội dung cơ bản như sau:

– Định nghĩa về tiền mãn kinh; mãn kinh và cơ chế sinh lý của mãn kinh;

– Tuổi mãn kinh trung bình hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng đến mãn kinh;

– Các triệu chứng rối loạn của mãn kinh;

– Phương pháp chăm sóc sức khỏe tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh;

Các giảng viên trong khoa Y và sinh viên Y Đa khoa năm thứ 4 tham dự buổi Seminar đã thảo luận các nội dung liên quan đến bài báo cáo bởi đây là những vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng sống của phụ nữ mãn kinh và đây cũng là dịp để trao đổi kiến thức về lĩnh vực tiền mãn kinh, mãn kinh – một lĩnh vực mới đang được các nhà Sản Phụ khoa ở Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung đang rất quan tâm để có những can thiệp kịp thời nhằm giảm gánh nặng của sức khỏe thời kỳ mãn kinh và cải thiện chất lượng sống hiện nay cho phụ nữ mãn kinh.

Tin bài TS.BS. Nguyễn Đình Phương Thảo