Seminar các Phương pháp Dạy và Học Từ vựng Tiếng anh một cách hiệu quả

1649

Vào ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 602 Khu nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa khoa học cơ bản của trường đã tổ chức báo cáo chuyên đề seminar về “Các phương pháp dạy và học từ vựng Tiếng Anh một cách hiệu quả” do Thạc sỹ Ngô Thị Hồng Lĩnh, giảng viên của Bộ môn báo cáo. Tham dự buổi chuyên đề có các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ. Sau khi nghe báo cáo, các giảng viên đã trao đổi và thảo luận sôi nổi về một số nội dung, như:

– Cách dạy và học từ vựng Tiếng Anh bằng cách thiết lập bằng bản đồ tư duy;

– Cách tra cứu, học từ vựng Tiếng Anh với sự liệt kê và ghi nhớ bản từ vựng theo cách riêng của từng cá nhân;

– Cách phân tích và tìm hiểu nghĩa từ mới Tiếng Anh trong các ngữ cảnh, tình huống, bài tập mà không sử dụng từ điển hay bất kỳ tài liệu nào để tra cứu cũng như cách tìm hiểu nghĩa tình huống của một hay nhiều từ mới Tiếng Anh một cách dễ dàng;

– Phân tích gốc từ để giải thích, học, ghi nhớ nghĩa của từ vựng Tiếng Anh nhanh và hiệu quả nhất;

– Sử dụng âm nhạc trong việc dạy, học, hiểu và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh

Sau khi tham dự, các giảng viên nhận thấy nội dung chuyên đề seminar nếu được áp dụng vào giảng dạy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy và học môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Nguồn tin: Hồng Lĩnh – BM Ngoại ngữ