Semina “Hướng dẫn thực hiện quyết định 2429/QĐ-BYT”

1663

Sáng 22/1/2019, lúc 7h30 tại Văn phòng khoa Xét nghiệm đã tiến hành báo cáo seminar với chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện quyết định 2429/QĐ-BYT về việc “Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng Phòng xét nghiệm y học””. Báo cáo viên là ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, với sự tham gia của các giảng viên trong khoa Xét nghiệm Y học, chủ trì là ThS.BS.Nguyễn Thị Đoan Trinh.

Chuyên đề bao gồm 2 nội dung chính:

  1. Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm
  2. Hướng dẫn thực hiện quyết định 2429/QĐ-BYT về việc “Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng Phòng xét nghiệm y học

Nguồn: Khoa Xét Nghiệm