Quy định v/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016

quy dinh TT-UTXT- XTT 2016_Page_1 quy dinh TT-UTXT- XTT 2016_Page_2 quy dinh TT-UTXT- XTT 2016_Page_3


Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS