Quy định v/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016

0
972

quy dinh TT-UTXT- XTT 2016_Page_1 quy dinh TT-UTXT- XTT 2016_Page_2 quy dinh TT-UTXT- XTT 2016_Page_3