Nhà trường tăng cường các biện pháp phòng, chống CoViD-19 nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên khi đi học trở lại từ 23/3/2020

1652

Tại cuộc họp giao ban ngày 20/3/2020 của Nhà trường về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống CoViD-19 nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên khi đi học trở lại từ ngày 23/3/2020. PGS.TS Nguyễn Khắc Minh, Hiệu trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường đã quán triệt một số công việc sau:

  1. Tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 cho toàn thể Công chức Viên chức, Người lao động và Sinh viên Nhà Trường trước khi bắt đầu dạy học.
  2. Thực hiện Kê khai y tế đối với Giảng viên và Sinh viên toàn Trường.
  3. Tầm soát thân nhiệt đối với Giảng viên và Sinh viên toàn Trường.