Lễ tốt nghiệp Dược tá 17CD

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (1)

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (2)

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (3)

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (4)

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (5)

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (6)

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (7)

tot_nghiep_duoc_ta_01012016 (8)


Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS