KHOA Y

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Y Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là một Khoa có chức năng giảng dạy các kiến thức về y học cơ sở và y học lâm sàng. Đó là những kiến thức cần thiết cho cán bộ y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau khi ra trường. Vì vậy Khoa Y có vai trò rất quan trọng trong việc tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn cho nhiều Khoa, nhiều Bộ môn trong Nhà trường, đặc biệt là đào tạo hệ Bác sĩ đa khoa.

Khoa Y  được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 trên cơ sở các bộ môn Y học cơ sở, Y học lâm sàng với đầy đủ các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi,Truyền nhiễm,Y học cổ truyền, các chuyên khoa lẻ, Giải phẫu học – Mô phôi – Giải phẫu bệnh – Pháp Y- Phẫu thuật thực hành và Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch – Di truyền Y học… Mặc dù Khoa Y có tuổi đời còn non trẻ nhưng được kế thừa kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực y tế của một trường có truyền thống hơn 50 năm thành lập, nên đã có một đội ngũ cán bộ giảng viên vừa hồng vừa chuyên, yêu ngành yêu nghề với trên 80% có trình độ sau đại học, có đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và các cơ sở thực hành hiện đại, đáp ứng đòi hỏi ngày càng phát triển của Nhà trường nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng:

– Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

2.2. Nhiệm vụ:

– Trước mắt là cùng với nhà trường, xây dựng đề án đào tạo Bác sỹ đa khoa, tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở thực tập, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đào tạo với thực tiển như cầu xã hội.

– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

3. TỔ CHỨC

3.1. Chi bộ

Bí thư chi bộ:                 Ths.BS. Đặng Văn Thởi

Phó bí thư chi bộ:           Ts.Bs. Hoàng Hà

3.1. Ban Chủ nhiệm khoa và các bộ môn trực thuộc

– Ban chủ nhiệm khoa

Khoa-Y_2

 

–         Các bộ môn trực thuộc

Bộ môn

Giảng viên

Chức vụ

Bộ môn Giải phẫu học – Mô phôi – Giải phẫu bệnh – Pháp y và Phẫu thuật thực hành Ths. Đặng Văn Thởi Trưởng Bộ môn
Ths. Hồ Thị Nguyên Sa
Ths. Lê Văn Hội Giáo vụ Bộ môn
Ths. Đặng Thị Huệ
Bs. Nguyễn Thị Tuyền
Bs. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Bộ môn Sinh lý học – Sinh lý bệnh – Miễn dịch – Di truyền y học Ths. Nguyễn Thái Nghĩa Trưởng Bộ môn
Ths. Nguyễn Thị Hà Thanh P. Trưởng Bộ môn
Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy
Ks.Trần Văn Khiêm Giáo vụ Bộ môn
Ths. Đặng Thị Yên
Bộ môn Nội – Nhi – Truyền nhiễm và Dược lý BSCKI.Nguyễn Thị Lan Hương Trưởng Bộ môn
Ths. Lê Hoàng Minh Châu P. Trưởng Bộ môn
Ths. Nguyễn Nguyên Trang Giáo vụ Bộ môn
Bs. Bùi Ngọc Minh Châu
Bs.Đoàn Ngọc Tú
Bộ môn Ngoại BSCK2. Nguyễn Công Tân Trưởng Bộ môn
Ths. Ngô Chút P. Trưởng Bộ môn
Ths. Huỳnh Nhất Toàn
Bs. Nguyễn Xuân Mỹ
Bộ môn Sản Ths. Phạm Thanh Hương Trưởng Bộ môn
Ts. Nguyễn Đình Phương Thảo P. Trưởng Bộ môn
Cn. Trần Thị Hoa
Ths. Dương Thị Kim Hoa
Bs. Trần Thị Thùy Trang
Bs. Bùi Thị Như Quỳnh
Cn. Phùng Thị Ly Tâm
Bộ môn Y học cổ truyền Ths. Nguyễn Thị Kim Duyên P. Trưởng Bộ môn
Ths. Phan Thị Hải Vân
Bs. Hồ Thị  Hiền
Ths. Phan Đình Việt
Bộ môn Liên chuyên khoa: Mắt – Tai mũi họng – Lao – Tâm thần – Da liễu PGS.TS. Hoàng Ngọc  Chương
Bs. Đoàn Nhật Khánh
Bs. Nguyễn Vĩnh San

3. CÔNG ĐOÀN KHOA

– Chủ tịch Công đoàn :            Ths. Nguyễn Thị Kim Duyên

– Phó Chủ tịch Công đoàn :     Ths. Đặng Văn Thởi

4. ĐOÀN THANH NIÊN

– Bí thư chi đoàn CB – GV :       Ths. Lê Hoàng Minh Châu

– Phó bí thư chi đoàn CB – GV: Bs. Trần Đình Trung

5. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

KhoaY_2Hình 1. Tập thể cán bộ khoa Y

khoay962015

khoay2962015

Hình 2. Đại hội Chi bộ

KhoaY_3Hình 3. Giao ban khoa hằng tháng

KhoaY_4Hình 4. Phối hợp trường viện

KhoaY_5Hình 5. Văn nghệ toàn bộ cán bộ nhân viên khoa

KhoaY_6Hình 6. Họp các bộ môn hằng tuần

KhoaY_7Hình 7. Tham gia các khóa Đào tạo liên tục