KHOA XÉT NGHIỆM

1. Chức năng:

– Khoa Xét nghiệm là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế.

– Khoa Xét nghiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện sinh viên trong khoa và sinh viên khác của nhà trường trong thời gian trực tiếp giảng dạy các môn học do khoa đảm nhận.

– Phối hợp với các phòng, Bộ môn của Trường trong công tác đào tạo, các hoạt động dịch vụ, công tác chính quyền, đoàn thể khác.

2. Nhiệm vụ:

  • Công tác đào tạo

– Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý nhà trường.

– Xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành xét nghiệm; tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch chung của nhà trường.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; triển khai, quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhiệm, thông qua các bộ môn.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo học thuộc lĩnh vực xét nghiệm theo đúng cam kết chuẩn đầu ra với các trình độ đào tạo.

  • Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định

– Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập, thí nghiệm và thực nghiệm khoa học.

– Quản lý trang thiết bị dạy/học, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên.

  • Công tác quản lý cán bộ, giảng viên trong khoa

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Kết hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện sinh viên thuộc chuyên ngành trong khoa như xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập; nhận xét sinh viên cuối năm, cuối khóa, quản lý kết quả học tập, lưu trữ hồ sơ, xét khen thưởng, kỷ luật.

  • Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

– Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai phát triển những kỹ thuật mới phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức sinh hoạt khoa học trong bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.

– Chủ trì, tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

  • Tham gia công tác khám chữa bệnh

– Tham gia thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm tại Trung tâm chẩn đoán y khoa của Trường; đẩy mạnh, phát triển những xét nghiệm chuyên sâu (như: chẩn đoán sinh học phân tử, miễn dịch…) mang tính đặc thù và là thế mạnh của mỗi chuyên ngành;

– Xây dựng các quy trình, mạng lưới thu gom mẫu xét nghiệm để cung ứng dịch vụ cho các cơ sở y tế trong khu vực, góp phần giúp cho người dân được tiếp cận với những kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán hiện đại.

 3. Tổng quan điều kiện hoạt động:

Là đơn vị có truyền thống đào tạo từ lâu đời của trường, là 1 trong những ngành đầu tiên của trường giai đoạn sau giải phóng. Khoa Xét nghiệm (trước đây là Bộ môn Xét nghiệm) là nơi đào tạo ra các Kỹ thuật viên Xét nghiệm ở các trình độ; và sản phẩm đào tạo ra luôn được các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn miền Trung và cả nước tín nhiệm tuyển dụng. Hiện nay, trong hoàn cảnh chung của trường, Khoa cũng đang trong quá trình chuyển mình lên tầng cao mới, với yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của nhân sự đạt chuẩn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội, tiến tới định hướng trung tâm chuyên môn của thành phố tiến đến của vùng. Tăng cường năng lực thực tế để đáp ứng trung tâm y khoa của trường mà sau này là Bệnh viện thực hành của trường.

 3.1. Nhân sự:

Khoa XNYH hiện có 30 vị trí nhân sự công tác (gồm cả vị trí kiêm nhiệm: thầy Trần Văn Hưng, thầy Nguyễn Văn Song, thầy Trương Đình An Sơn), chiếm khoảng 10% trên tổng số CBVC nói chung, và chiếm khoảng 15% trên tổng số giảng viên của cả trường, là một đơn vị lớn của nhà trường (tính đến 1/2015). Lực lượng nhân sự hiện nay tương đối ổn định (theo như Bảng phân công công tác Khoa năm học 2014 – 2015 ở hình dưới).

KhoaXetNghiem_ (1)

3.2. Cơ sở vật chất:

Văn phòng Khoa tọa lạc tại tầng 4 khu nhà A của trường. Hiện tại, Khoa có 19 phòng thực tập, gồm 15 phòng chuyên giảng dạy (3 phòng cho mỗi Bộ môn) và 4 phòng giảng dạy thực hành trên thực tế lâm sàng cho sinh viên kiêm phục vụ xét nghiệm cho bệnh nhân. Phòng thực tập – xét nghiệm được trang bị các trang thiết bị chuyên môn hiện đại.

 4. Tình hình công tác:

4.1. Đào tạo – nghiên cứu khoa học:

Khoa đảm nhận đào tạo chuyên ngành Xét nghiệm Y học các trình độ (đại học, cao đẳng, trung cấp) và đào tạo các học phần kiến thức cơ sở ngành (Hóa sinh, Vi sinh vật, Ký sinh trùng) cho tất cả các ngành học còn lại của trường.

Khoa đã hoàn thành biên soạn các giáo trình cao đẳng, trung cấp các lớp. Đang chờ phê duyệt giáo trình đại học của các lớp không chuyên (các học phần Hóa sinh, Vi sinh vật, Ký sinh trùng); và một số giáo trình đại học của các học phần của lớp chuyên ngành Xét nghiệm.

Thực hiện công tác NCKH, hằng năm Khoa đều có các đề tài NCKH được phê duyệt, tiến hành. Đặc biệt, công tác NCKH – Hợp tác quốc tế của Bộ môn Sinh học phân tử đạt được thành tựu tốt, cụ thể là 2 bài báo khoa học trên chuyên san quốc tế có sự tham gia của thầy Nguyễn Văn Song trong khuôn khổ với trường đại học của dự án Scandinavia (năm 2014). Hiện có 1 giảng viên (thầy Nguyễn Văn Song) đang tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ đang tiến hành. Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, thành phố và quốc gia các năm (Gần đây nhất, năm 2014, tại hội thi cấp thành phố, cô Nguyễn Thị Tường Vi được trường chọn tham gia thi và đã đạt giải BA).

4.2. Công tác chung của nhà trường:

Khám chữa bệnh:

– Hoàn thành tốt công tác xét nghiệm của các kỳ khám sức khỏe cho cán bộ giảng viên cũng như khám theo yêu cầu.

– Hoàn thành đề án tham gia dịch vụ y tế của trung tâm y khoa của trường và sẵn sàng hoạt động. Dù được yêu cầu làm đi làm lại , Khoa vẫn hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ liên quan theo yêu cầu của trường

Phát triển nhân sự chuyên môn:

Hiện tại, Khoa có 1 TS.BS chuyên ngành Hóa sinh, 1 TS Sinh học, 03 ThS.BS, 9 ThS – tính cả nhân sự kiêm nhiệm.

Nhân sự đi học gồm:

– 2 học viên cao học đã hoàn thành khóa học ở ĐH Y – Dược Huế (ngành Y học chức năng) đang đợi quyết định công nhận Thạc sĩ,

– 1 học viên cao học cùng chuyên ngành đang học,

– 3 học viên cao học ngành Y sinh học phân tử (chương trình liên kết ĐH Y – Dược Huế và ĐH Sasarri – Ý); tổng cộng 6 người.

– Hiện ĐH Y – Dược TP HCM đang chiêu sinh Thạc sỹ ngành Xét nghiệm Y học, lần đầu mở rộng đối tượng cả nước và Khoa cũng đã có cử 01 giảng viên đi thi và đạt kết quả tốt.

Khoa đã cử các cán bộ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn ToT do trường tổ chức về các kỹ năng liên quan giảng dạy để nâng cấp năng lực cán bộ.

Phát triển Đảng:

Hiện tại, Khoa có 10 Đảng viên.

Trong năm 2014 có thêm 02 Đảng viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị.

5. Địa chỉ liên lạc của các thành viên đơn vị:

 

Stt

Họ, tên

Email

Điện thoại

I. BỘ MÔN HÓA SINH

1

Lê Thị Thúy thuyyte@gmail.com 0905770136

2

Hồ Thị Tuyết Thu tuyetthuxn@gmail.com 0983082556

3

Ngô Thị Tuyết cntuyet@gmail.com 01234333108

4

Huỳnh Thị Ngọc Ánh Cuncon16112008@yahoo.com 01282098352

5

Lê Thị Hà My Lehamy100@gmail.com 0905706055

6

Nguyễn T Hồng Hường Honghuong035789@gmail.com 0906417141

7

Hồ Thị Kiều Oanh Oanhxn07@gmail.com 0907343956

8

Nguyễn T Hồng Lĩnh Honglinh210390@gmail.com 01689911654

9

Vũ Thị Diệu Thảo Dthao.cdyte2@gmail.com 0934789069
II. BỘ MÔN VI SINH

10

Trần Văn Hưng tvhung@gmail.com 0913426380

11

Nguyễn Thị Đoan Trinh nvcuong_2000@yahoo.com 0982533583

12

Lê Nguyễn Nguyên Hạ nguyenha20@gmail.com 0983013298

13

Nguyễn T Thanh  Xuân thanhxuan.vs@gmail.com 01223554963

14

Nguyễn Thị Anh Chi anhchi2358@gmail.com 0905565933

15

Hoàng Thị Minh Hòa minhhoa100@gmail.com 0935291151
III. BỘ MÔN HUYẾT HỌC

16

Nguyễn Thị Hoài Thu Thienbinh1983@gmail.com 0917474579

17

Nguyễn Thị Hạnh Hanhyte2@gmail.com 09100747555

18

Lư Thị Thu Huyền luhuyen213@yahoo.com.vn 0983283448

19

Nguyễn Huy Hoàng Hoangthieuchu@gmail.com 0987313135

20

Nguyễn T Quỳnh Nga Quynhnganguyen151@gmail.com 0932465052

21

Nguyễn Thị Tường Vi tuongvixn@yahoo.com 01658149323
IV. BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

22

Cao Văn caovan280448@gmail.com 0983502804

23

Phan Cẩm Ly pcamly82@yahoo.com 0902158225

24

Nguyễn Nhật Giang nhatgiangnguyen100@gmail.com 09100594914

25

Nguyễn Thị Ngọc Thủy ngocthuy263hmu@gmail.com 0986854607

26

Nguyễn T Gia Khánh giakhanh517@gmail.com 09100382103
V. BỘ MÔN SINH HỌC PHÂN TỬ

27

Nguyễn Văn Song ngvsong@yahoo.com 0905290865

28

Trần Anh Khoa takhoa1103@gmail.com 0948496113

29

Trần Quốc Tý quoctytran@gmail.com 0935932268

6.Thành tích của đơn vị:

Thành tích được khen tặng

Liên tục đạt bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho thành tích hoạt động của Khoa, và trước đó là Bộ môn Xét nghiệm. Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo cho thành tích hoạt động của Khoa (các năm học: 2010-2011, …), bằng khen của Thành phố Đà Nẵng cho thành tích hoạt động của Khoa qua nhiều năm (năm 2013).

Đạt được 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho thành tích hoạt động của Khoa vào năm học 2013 – 2014 (sau nhiều năm liên tục có bằng khen của Bộ và các cấp.

Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, Thành phố Đà Nẵng và Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường cho thành tích hoạt động của các cá nhân thuộc Khoa.

Thành tích chuyên môn:

1/ 03 giải BA Hội nghị NCKH các trường ĐH – CĐ Y Dược toàn quốc các năm 2010, 2012, 2014

2/ 01 giải BA Hội thi Giáo viên dạy giỏi khối các trường THCN của thành phố Đà Nẵng năm 2014.

3/ 02 giải BA Hội thi Giáo viên dạy giỏi của trường tổ chức năm 2014

Các hoạt động Đoàn thể: Nhiều giảng viên tham gia Hiến máu nhân đạo. Tham gia cuộc thi BỨC ẢNH GIA ĐÌNH và có 01 giải Ba. Tham gia cuộc thi ỐNG KÍNH NHÀ GIÁO.

7. Phương hướng hoạt động trong thời gian đến:

7.1. Đào tạo – nghiên cứu khoa học:

+ Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đào tạo mà nhà trường giao cho. Phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt tăng cường liên hệ chuyên môn với các bệnh viện.

+ Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ nhà trường giao cho trong đổi mới giáo dục, như áp dụng Học chế tín chỉ, E-learning…

+ Thực hiện công tác NCKH đáp ứng yêu cầu nhà trường, nhất là chuẩn bị cho Hội nghị NCKH năm 2016.

7.2. Công tác chung của nhà trường:

a/ Khám chữa bệnh: Tham gia đầy đủ công tác phục vụ nhà trường giao cho.

b/ Thiết bị, cơ sở vật chất: Linh hoạt sắp xếp cơ sở phòng ốc. Vận hành, bảo quản tốt các thiết bị được nhà trường giao. Qui chuẩn hóa qui trình quản lý, vận hành, bảo quản thiết bị.
8. Một số hình ảnh hoạt động của Khoa:

KhoaXetNghiem_ (2)Hình 1: Khoa Xét nghiệm

KhoaXetNghiem_ (3)Hình 2: Lễ tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11

KhoaXetNghiem_ (4)Hình 3: Thực tập tại Vi sinh

KhoaXetNghiem_ (5)Hình 4: Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm thành lập trường

KhoaXetNghiem_ (1)Hình 5: Hội diễn văn nghệ “ Những bài ca đi cùng năm tháng”

KhoaXetNghiem_ (6)Hình 6: Liên hoan văn nghệ “ Lời muốn nói lần thứ IV”

KhoaXetNghiem_ (7)Hình 7: Năng động cùng sinh viên Xét nghiệm

KhoaXetNghiem_ (8)Hình 8: Tổng kết thực tế tốt nghiệm cho sinh viên Xét nghiệm tại bệnh viện GT-VT năm 2013

KhoaXetNghiem_ (9)Hình 9: Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động

KhoaXetNghiem_ (10)HÌnh 10: Bức ảnh đạt giải nhất cuộc thi “Ống kính nhà giáo” 2014

KhoaXetNghiem_ (11)Hình 11: Buổi thực tập ký sinh trùngKhoaXetNghiem_ (12)HÌnh 12: Buổi thực tập Hoá sinh

KhoaXetNghiem_ (13)Hình 13: Buổi thực tập Huyết học

KhoaXetNghiem_ (14)Hình 14: Khoa Xét nghiệm – ngày 20/11/2014

KhoaXetNghiem_ (15)Hình 15: Khoa Xét nghiệm – ngày 20/11/2014

KhoaXetNghiem_ (16)Hình 16: Khoa Xét nghiệm – ngày 20/11/2014

KhoaXetNghiem_ (17)Hình 17: Giải nhất cuộc thi trình diễn thời trang 8/3/2015