BỘ MÔN TIN HỌC

 *        Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

  • Giảng dạy

Bộ môn tham gia giảng dạy môn Tin học cho tất cả các lớp hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm của nhà trường. Cụ thể:

–          Trung cấp hệ chính quy

–          Trung cấp hệ vừa học vừa làm

–          Cao đẳng hệ chính quy

–          Cao đẳng liên thông

–          Đại học chính quy

Bên cạnh các buổi dạy chính khóa, các giáo viên bộ môn còn tham gia giảng dạy các lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của nhà trường.

Để thực hiện tốt việc giảng dạy, bộ môn cần thực hiện:

–          Phân công, sắp xếp công việc cho giáo viên bộ môn cho hợp lý

–          Lên kế hoạch chi tiết học phần

–          Dự giờ giáo viên trong bộ môn để góp ý và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy

–          Ra đề thi, coi thi, tổ chức kiểm tra đánh giá môn học cho học sinh – sinh viên đảm bảo tính chính xác, khách quan.

tinhoc1

  •  Viết giáo trình

Để phục vụ cho việc giảng dạy trong nhà trường, bộ môn đã tự biên soạn giáo trình lưu hành nội bộ cho hệ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Ngoài ra, bộ môn còn tham gia biên soạn giáo trình cho các lớp Tin học trình độ A, B của trung tâm Tin học-Ngoại ngữ nhà trường.

  •  Nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được nhà trường và bộ môn quan tâm. Bộ môn đã có hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

*        Cơ cấu cổ thức

Thạc sĩ Đặng Thị Lệ Thu – Trưởng bộ môn.

Thạc sĩ Trần Quốc Chiến – giảng viên.

Thạc sĩ Thái Thị Bích Thủy – giảng viên kiêm nhiệm.

Thạc sĩ Huỳnh Tấn dựng – giảng viên kiêm nhiệm.

Cử nhân Lê Quốc Tuấn – giảng viên kiêm nhiệm.

Thạc sĩ Dương Anh Hùng – giảng viên kiêm nhiệm.

tinhoc2

*        Thành tích đạt được

  •   Tập thể

–          Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm học 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013.

–          Nhận bằng khen của chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2013.

  •   Cá nhân

–          Năm học 2007-2008, 2009-2010: bộ môn đạt được 1 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

–          Năm học 2011-2012, 2012-2013: bộ môn đạt được 2 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

  • Kỳ thi học sinh giỏi Tin học cấp thành phố năm 2012-2013

–          1 giải nhì cá nhân

–          1 giải ba cá nhân

*        Phương hướng hoạt động trong thời gian đến

–          Tiếp tục hiệu chỉnh giáo trình cho phù hợp với từng đối tượng học sinh – sinh viên và phù hợp với từng giai đoạn giảng dạy.

–          Nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy-đánh giá học sinh-sinh viên.

–          Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp và có tính ứng dụng trong nhà trường.

–          Xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo tại trung tâm Tin học-Ngoại ngữ.