BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

ngoaingu8

* Chức năng:

Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học Ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên và cán bộ. Tổ chức các cuộc thi Olympic ngoại ngữ cấp trường và cấp thành phố, tham gia giáo dục và rèn luyện HSSV.

* Nhiệm vụ:

 • Giảng dạy các môn học được phân công: Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho hệ trung cấp, cao đẳng và đại học, các lớp cao đẳng và đại học liên thông, các lớp trung cấp hệ VHVL, giảng dạy các lớp Ngoại ngữ trình độ A, B, C tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của nhà trường.
 • Xây dựng chương trình chi tiết cho các học phần.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công cán bộ giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến độ giảng dạy.
 • Biên soạn giáo trình, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá.
 • Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ các giảng viên trong bộ môn để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy.
 • Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề và chấm thi hết học phần, đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.

* Cơ cấu tổ chức

 Stt Họ và tên Chức vụ
01 ThS. Phạm Đặng Trâm Anh Chủ nhiệm Bộ môn
02 ThS. Nguyễn Thị Lê Phó chủ nhiệm Bộ môn
03 ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh Giảng viên, Giáo vụ bộ môn
04 ThS. Bùi Thị Hạnh Giảng viên
05 ThS. Phạm Thị Bích Vân Giảng viên
06 ThS. Lê Thị Lệ Trinh Giảng viên
07 Cn. Phạm Thị Loan Giảng viên
08 ThS. Lê Thị Thanh Yên Giảng viên
09 ThS. Trương Lê Bích Trang Giảng viên
10 Cn. Phạm Thị Quỳnh Như Giảng viên kiêm nhiệm
11 Cn. Trần Thị Oanh Giảng viên kiêm nhiệm
12 ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh Giảng viên kiêm nhiệm

* Địa chỉ liên hệ và số điện thoại:

Stt Họ và tên Địa chỉ Điện thoại
01 ThS. Phạm Đặng Trâm Anh 02 Lê Lợi, Hải Châu 0905.111.697
02 ThS. Nguyễn Thị Lê 76 Phường Hòa Xuận, Cẩm Lệ 0983.156.800
03 ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh 66/37 Lê Hữu Trác, Sơn Trà 0905.571.577
04 ThS. Bùi Thị Hạnh KCC Nam Cầu Tuyên Sơn, Ngũ Hành Sơn 0978.948.826
05 ThS. Phạm Thị Bích Vân 28 Cẩm Bắc 4, Cẩm Lệ 0905.645.155
06 ThS. Lê Thị Lệ Trinh 27 Thủ Khoa Huân, Sơn Trà 0905.388.202
07 Cn. Phạm Thị Loan 24 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hải Châu 0905.888.919
08 ThS. Lê Thị Thanh Yên 79 Trần Khát Chân, Sơn Trà 0982.718.601
09 ThS. Trương Lê Bích Trang 29/1 Phan Thanh, Thanh Khê 0916. 879.990

* Thành tích của Bộ môn trong các năm:

 • Năm học 2007-2008: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2008-2009 : Bộ môn đạt Tập thể lao động tiên tiến.
 • Năm học 2009-2010: Bộ y tế tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm học 2010-2011: UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen
 • Năm học 2011-2012: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2011-2012: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2012-2013: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc

  * Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn

ngoaingu3

ngoaingu4

ngoaingu5

ngoaingu6

ngoaingu7