BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

ngoaingu8

 Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ

* Chức năng:

Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học Ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên và cán bộ. Tổ chức các cuộc thi Olympic ngoại ngữ cấp trường và cấp thành phố, tham gia giáo dục và rèn luyện HSSV.

* Nhiệm vụ:

 • Giảng dạy các môn học được phân công: Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho hệ trung cấp, cao đẳng và đại học, các lớp cao đẳng và đại học liên thông, các lớp trung cấp hệ VHVL, giảng dạy các lớp Ngoại ngữ trình độ A, B, C tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của nhà trường.
 • Xây dựng chương trình chi tiết cho các học phần.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công cán bộ giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến độ giảng dạy.
 • Biên soạn giáo trình, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá.
 • Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ các giảng viên trong bộ môn để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy.
 • Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề và chấm thi hết học phần, đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.

* Cơ cấu tổ chức

 

Stt Họ và tên Chức vụ
01 ThS. Phạm Đặng Trâm Anh Chủ nhiệm Bộ môn
02 ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh Phó chủ nhiệm Bộ môn
03 ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh Giảng viên, Giáo vụ bộ môn
04 ThS. Bùi Thị Hạnh Giảng viên
05 ThS. Nguyễn Thị Lê Giảng viên
06 ThS. Phạm Thị Bích Vân Giảng viên
07 ThS. Lê Thị Lệ Trinh Giảng viên
08 Cn. Phạm Thị Loan Giảng viên
09 ThS. Lê Thị Thanh Yên Giảng viên
10 ThS. Trương Lê Bích Trang Giảng viên
11 Cn. Phạm Thị Quỳnh Như Giảng viên
11 Cn. Nguyễn Thị Phương Giảng viên kiêm nhiệm
12 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân Giảng viên kiêm nhiệm
13 Cn. Trần Thị Oanh Giảng viên kiêm nhiệm
14 ThS. Long Giảng viên kiêm nhiệm

 * Địa chỉ liên hệ và số điện thoại:

Stt Họ và tên Địa chỉ Điện thoại
01 ThS. Phạm Đặng Trâm Anh 02 Lê Lợi, Hải Châu 0905.111.697
02 ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 73 Nguyễn Khánh Toàn, Hải Châu 0914.158.788
03 ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh 66/37 Lê Hữu Trác, Sơn Trà 0905.571.577
04 ThS. Bùi Thị Hạnh KCC Nam Cầu Tuyên Sơn, Ngũ Hành Sơn 0978.948.826
05 ThS. Nguyễn Thị Lê 66/4 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 0983.156.800
06 ThS. Phạm Thị Bích Vân 28 Cẩm Bắc 4, Cẩm Lệ 0905.645.155
07 ThS. Lê Thị Lệ Trinh 27 Thủ Khoa Huân, Sơn Trà 0905.388.202
08 Cn. Phạm Thị Loan 24 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hải Châu 0905.888.919
09 ThS. Lê Thị Thanh Yên 79 Trần Khát Chân, Sơn Trà 0982.718.601
10 ThS. Trương Lê Bích Trang 29/1 Phan Thanh, Thanh Khê 0916. 879.990
11 Cn. Phạm Thị Quỳnh Như 54 Đặng Thai Mai- Thanh Khê 0906.402.655

 * Thành tích của Bộ môn trong các năm:

 • Năm học 2007-2008: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2008-2009 : Bộ môn đạt Tập thể lao động tiên tiến.
 • Năm học 2009-2010: Bộ y tế tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm học 2010-2011: UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen
 • Năm học 2011-2012: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2011-2012: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2012-2013: Bộ môn đạt Tập thể lao động xuất sắc

 * Thành tích của cá nhân trong các năm:

 • Chủ nhiệm Bộ môn được tặng Bằng khen của UBND Tp Đà Nẵng, là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2006 -2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010 – 2011, 2011-2012, 2012-2013.
 • Phó chủ nhiệm Bộ môn được tằng Bằng khen của Trung ương Đoàn và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế, là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong các năm học 2006 -2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010 – 2011.

 * Thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh thành phố 2012-2013:

 • 1 giải nhất đồng đội
 • 2 giải nhất cá nhân
 • 1 giải nhì cá nhân

 * Phương hướng hoạt động trong thời gian đến:

 • Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Trường.
 • Tham gia các đề tài nghiên cứu NCKH cấp Trường trở lên.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên, bố trí giáo viên đi thực tế, tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, tin học. Khai thác các dự án trong và ngoài nước về nâng cao năng lực cho giảng viên.
 • Tiếp tục nghiên cứu và biên soạn giáo trình cho phù hợp với chương trinh mới và đối tượng đào tạo.
 • Phối hợp với Ban giám hiệu mở rộng qui mô đào tạo tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của nhà trường.
 • Thực hiện các công tác khác do Ban giám hiệu giao: biên dịch, phiên dịch, hợp tác quốc tế…

  * Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn

ngoaingu3

ngoaingu4

ngoaingu5

ngoaingu6

ngoaingu7