BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GIỚI THIỆU CHUNG:

Tiền thân là bộ môn Giáo dục chính trị, pháp luật – Giáo dục thể chất và quốc phòng. Năm 2006, được tách riêng thành bộ môn Giáo dục thể chất trực thuộc trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế (nay là trường Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng) nhằm chuyên môn hóa nghiệp vụ phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo chung trong thời kỳ mới.

I. CHỨC NĂNG:

Bộ môn Giáo dục thể chất có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng đúng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng phong trào thể dục thể thao và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ:

  1. Hoạt động đào tạo:

* Bộ môn được phân công giảng dạy môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên đại học chính quy trong nhà trường.

* Nhiệm vụ:

– Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

– Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

– Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

– Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

– Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.

  1. Hoạt động khoa học:

– Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn.

– Tổ chức các buổi thảo luận khoa học của bộ môn. Ứng dụng nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến vào hoạt động giảng dạy cho sinh viên.

  1. Hoạt động ngoại khoá:

– Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho số đông người tham gia và thực hiện đúng với kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

– Phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức các giải thi đấu phong trào cho cán bộ, viên chức, sinh viên trong nhà trường.

– Huấn luyện, dẫn dắt các đội tiêu biểu thể dục thể thao tham gia thi đấu các giải đấu ngoài trường.

  1. Nhiệm vụ khác:

– Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Họ và tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Email Địa chỉ
Phạm Tuấn Anh PBM Thạc sĩ 0964355466 tuananhyte2byt @gmail.com K162/17 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngô Đức Minh Giảng viên Thạc sĩ 01234141777 ducminh634 @gmail.com 82 Man Thiện, Đà Nẵng
Phạm Tiến Dũng Giảng viên, giáo vụ Cử nhân 0122675559 tiendung200488 @gmail.com 319/115 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

 

IV. THÀNH TÍCH:

  1. Thành tích tập thể:

– Liên tục là tập thể Lao động tiên tiến nhiều năm liền;

– Thành tích của các giải hội thao cán bộ của Liên đoàn Lao động, Bộ Y Tế, HSSV thành phố các năm 2005, 2006;

– Bằng khen của Úy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng năm 2010.

  1. Thành tích cá nhân:

– 100% cán bộ giảng viên đạt danh hiệu Lao đông tiên tiến nhiều năm liền;

– 02 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Y Tế;

– 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố năm 2009;

– 01 Giấy khen của Hiệu trưởng về công tác Đoàn Thanh Niên;

– 01 Giấy khen của Đảng bộ Nhà trường về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2016.