KHOA DƯỢC

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa dược được nâng cấp từ Bộ môn dược theo Quyết Định số 150/QĐ-ĐHKTYDĐN  ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Về cơ cấu tổ chức, Khoa Dược gồm:

Tổng số cán bộ, giảng viên (CBGV):  34

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:               
1. ThS.DS Dương Đình Ánh

2. TS. Trần Văn Thiên

3. TS. Phạm Đức Thắng

Phó trưởng khoa thường trực

Phó trưởng khoa

Phó trưởng khoa

4. ThS.DS Nguyễn Thị Nam Phong Phó trưởng khoa
KHOA GỒM 06 BỘ MÔN:
Bộ môn Bào chế – Công nghệ sản xuất dược
1. ThS.DS. Dương Đình Ánh Giảng viên chính, Trưởng bộ môn
2. ThS.DS. Huỳnh Thị Ngọc Diểm Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
3. ThS. Trần Lưu Phương Thùy Giảng viên
4. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên
5. CĐD. Võ Thị Huệ Giáo viên
Bộ môn Hóa dược
1. TS. Phạm Đức Thắng Giảng viên,  Trưởng bộ môn
2. ThS.DS. Nguyễn Thị Phương Nhung Giảng viên
4. ThS.DS. Phạm Thu Hương Giảng viên
3. ThS.DS. Trần Quế Hương Giảng viên
5. CN. Đặng Thị Mỹ Huệ Giảng viên
Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng
1. ThS.DS. Nguyễn Thị Nam Phong Giảng viên, Trưởng bộ môn
2. ThS.DS. Huỳnh Hữu Bốn Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
3. ThS.DS. Trần Thị Thúy Nga Giảng viên
4. ThS.DS. Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên
5. ThS.DS. Ngô Viết Quốc Giảng viên
6. ThS.DS. Ngô Thị Nga Giảng viên
7. ThS.DS. Trương Nguyễn Bích Ngọc Giảng viên
8. CĐD. Lê Lan Thảo Giáo viên
Bộ môn Dược liệu – Thực vật – Dược học cổ truyền
1. ThS.DS. Nguyễn Thị Thương Giảng viên, Trưởng bộ môn
2. ThS.DS. Huỳnh Minh Đạo Giảng viên
3. ThS.DS. Hoàng Thị Hoàng Sa Chuyên viên
4. ThS.DS. Trịnh Thị Quỳnh Giảng viên
5. ThS.DS. Võ Văn Sỹ Giảng viên
6. CĐD. Trần Lê Hương Giang Giáo viên
Bộ môn Kiểm nghiệm thuốc
1. ThS. Nguyễn Duy Lưu Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
2. DS. Huỳnh Thị Anh Thư Giảng viên
3. ThS.DS. Trần Thị Linh Anh Giảng viên
4. CĐD. Hoàng Thị Ngọc Dung Giáo viên
Bộ môn Quản lý và Kinh tế dược
1. DS.CKI Lê Hương Ly Giảng viên, Trưởng bộ môn
2. ThS.DS. Nguyễn Thị Xuân Thủy Giảng viên
3. ThS.DS. Nguyễn Thanh Thảo Giảng viên
4. ThS.DS. Trần Văn Vương Giảng viên
5. DS. Lê Thị Bích Thùy Giảng viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ – MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA DƯỢC

Khoa Dược là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo cho ngành Dược bao gồm các hệ đào tạo: Đại học Dược, Cao đẳng dược chính qui, Cao đẳng dược liên thông, Trung cấp dược chính qui, trung cấp dược vừa làm vừa học và Dược tá sơ học;

2. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các tổ chức Dược như: Phòng nghiệp vụ dược và phòng quản lý hành nghề Y Dược tư nhân của Sở Y tế; Công ty sản xuất dược phẩm; Công ty kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế; Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; Khoa dược bệnh viện… gắn quá trình đào tạo với sản xuất kinh doanh và thực tiễn đời sống xã hội;

3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên thuộc khoa;

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

7. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Ngành dược hình thành trở nên độc lập và phát triển trên cơ sở là một bộ phận không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe của con người, trên cơ sở sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế và sự phân công xã hội.

Tính chất của hoạt động dược gồm cả các mặt: khoa học công nghệ, kinh tế thương mại và dịch vụ cộng đồng.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Dược sĩ theo quan niệm hiện đại phải là chuyên gia về thuốc với chức năng sản xuất, quản lý, cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc một cách an toàn, hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm nhất. Hiện nay:

– Công tác sản xuất thuốc ngày càng được công nghiệp hóa, chuyên sâu hóa.

– Công tác quản lý, cung ứng, hướng dẫn sử dụng thuốc ngày càng phức tạp và phát triển

Do đó, trong thực tế dược sĩ có thể chỉ làm việc trong một bộ phận nào đó như: sản xuất, kiểm nghiệm, quản lý cung ứng, hướng dẫn sử dụng thuốc, quản lý tồn trữ, cơ sở đào tạo y dược….nhưng kiến thức và kỹ năng cần thiết phải bao gồm mọi khía cạnh liên quan đến thuốc. Đặc biệt phải có lương tâm và đạo đức tốt để có thể thực hành tốt nhất nghiệp vụ ở bộ phận mà mình đảm nhiệm.

Mục tiêu tổng quát đào tạo Dược sĩ trong giai đoạn hiện nay: Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và Y- Dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; Sản xuất; Quản lý và cung ứng thuốc tốt; Có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN BÀO CHẾ – CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DƯỢC

Bộ môn Bào chế đảm nhiệm giảng dạy môn Thực hành các thao tác cơ bản, Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, Sản xuất thuốc… cho sinh viên và học viên các bậc Đại học, Cao đẳng, trung học, sơ học.

Bào chế là một trong các môn chuyên ngành chính trong chương trình đào tạo cán bộ dược.

Phần giảng dạy lý thuyết bào chế trang bị cho sinh viên học sinh các kiến thức về:

– Những vấn đề cơ bản về các dạng thuốc.

– Đặc điểm, các yêu cầu và một số yếu tố sinh học ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trị liệu từng dạng thuốc.

– Đặc điểm và cách sử dụng các tá dược thông dụng, các thiết bị chủ yếu, các loại bao bì được dùng trong bào chế các dạng thuốc.

– Phương pháp và kỹ thuật điều chế các dạng thuốc.

– Các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chất lượng từng dạng thuốc.

Bộ môn đã cải tiến hình thức học lý thuyết và thực tập nhằm trang  bị cho sinh viên kỹ năng hoạt động nhóm, phương pháp tra cứu tài liệu, kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành để viết đề cương, xây dựng và tiến hành bào chế, đánh giá một công thức thuốc. Mô hình học tập này giúp sinh viên tiếp cận với nhiệm vụ thực tế của một dược sĩ làm công tác nghiên cứu và phát triển thuốc. Song song đó, các dụng cụ, máy móc phục vụ thực tập cũng từng bước được thay đổi, hiện đại hóa cho phù hợp với yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN HÓA DƯỢC

Bộ môn Hóa dược đảm nhiệm giảng dạy môn Hóa hữu cơ, Hóa dược, Hóa lý dược cho sinh viên và học viên các bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Hóa Dược là môn học nghiệp vụ Dược. Các môn cơ sở của Hóa Dược là Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ, Hóa lý, Hóa phân tích, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh hoá, Bệnh học.

Hóa Dược là một trong các môn cốt lõi theo sự phân loại của Bộ GD-ĐT và là môn cơ sở cho các môn nghiệp vụ khác như Dược lý, Bào chế, Kiểm nghiệm…

Hóa dược bao gồm việc xác định, tổng hợp và phát triển các hóa chất mới phù hợp cho mục đích trị liệu.

Hóa dược là một ngành khoa học dựa trên nền tảng hóa học để nghiên cứu các vấn đề của các ngành khoa học sinh học, y học và dược học. Hóa dược bao gồm việc khám phá, phát minh, thiết kế, xác định và tổng hợp các chất có tác dụng hoạt tính sinh học, nghiên cứu sự chuyển hóa, giải thích cơ chế tác động của chúng ở mức độ phân tử, xây dựng các mối quan hệ giữa cấu trúc và tác dụng sinh học hay tác dụng dược lý (gọi là SAR) và mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc và tác dụng sinh học hay tác dụng dược lý (gọi là QSAR).

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG

Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng đảm nhiệm giảng dạy các môn học Dược lý,  Dược lâm sàng, Dược động học, Sử dụng thuốc trong điều trị và Chăm sóc dược cho sinh viên và học viên các bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Các môn học trên trang bị cho Sinh viên những kiến thức về dược động học của thuốc: quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Cơ chế tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, tác dụng không mong muốn của thuốc để áp dụng vào điều trị, tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

Ngoài công tác giảng dạy, Bộ môn còn thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học theo các định hướng sau:

– Nghiên cứu tác dụng dược lý của một số chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu hay tổng hợp hóa dược

– Khảo sát hiệu quả của việc điều trị cũng như tác dụng phụ của các phát đồ, theo dõi ADR, theo dõi nồng độ thuốc trong điều trị…

– Khảo sát quá trình chăm sóc dược tại Bệnh viện và cộng đồng, cũng như các biện pháp nâng cao chất lượng điều trị.

4. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN THỰC VẬT – DƯỢC LIỆU – DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN:

Bộ môn giảng dạy và trang bị các kiến thức cơ bản về các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc thiên nhiên cho chương trình đào tạo Dược ở bậc Cao đẳng, trung học và sơ học.

Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sinh học và hóa học của những nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc động vật và thực vật.

Nắm bắt được các phương pháp kiểm nghiệm và sử dụng  các cây, con làm thuốc.

Ngoài công tác giảng dạy, Bộ môn còn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo các hướng sau:

– Nghiên cứu ứng dụng dược liệu:

+ Tiêu chuẩn hóa các dược liệu và các sản phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên

+ Nghiên cứu các chế phẩm từ dược liệu

+ Hiện đại hóa các bài thuốc, các dạng thuốc cổ truyền.

– Nghiên cứu thành phần hoạt chất và tác dụng sinh học của các cây thuốc:

+ Sàng lọc các cây thuốc theo định hướng của tác dụng sinh học

+ Nghiên cứu thành phần hoá học-cấu trúc và công dụng của các dược liệu có tiềm năng ứng dụng trong phòng và chữa bệnh.

5. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN KIỂM NGHIỆM THUỐC

Bộ môn kiểm nghiệm thuốc là bộ môn thuộc cả hai khối cơ bản (giảng dạy Hóa phân tích) và khối nghiệp vụ (giảng dạy Kiểm nghiệm thuốc) của Khoa Dược nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và nghiệp vụ về phân tích và kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc và Dược phẩm cho học viên các cấp từ trung học, cao đẳng

Cung cấp kiến thức cơ bản về hóa học phân tích (gồm định tính, định lượng và phân tích bằng dụng cụ, trang thiết bị máy móc) cho sinh viên Dược làm nền tảng giúp sinh viên tiếp thu tốt các nghiệp vụ

Cung cấp kiến thức về nghiệp vụ kiểm nghiệm (gồm các kiến thức chuyên môn cần đạt đến trong lãnh vực kiểm nghiệm: thẩm định các trang thiết bị để tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở kiểm nghiệm các dạng nguyên liệu và dược phẩm, khảo sát các vấn đề như thử độ ổn định thuốc, thử tương đương sinh học… liên quan đến việc đưa thuốc đảm bảo chất lượng ra thị trường) cho các học viên dược làm nền tảng giúp các học viên có kiến thức chuyên môn trong Kiểm nghiệm thuốc.

Ngoài công tác giảng dạy, bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học. Hướng nghiên cứu của bộ môn trong thời gian tới:

– Tiêu chuẩn hóa các dược phẩm có nguồn gốc từ đông dược

– Khảo sát độ ổn định của các chế phẩm tân dược và đông dược

– Khảo sát độ ổn định, thử độ vệ sinh và thử tính an toàn của mỹ phẩm

– Khảo sát độ ổn định của bao bì và đồ đựng dược phẩm

6. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ DƯỢC

Bộ môn Quản lý và kinh tế dược là bộ môn nghiệp vụ của khoa dược có chức năng giảng dạy các lĩnh vực về pháp luật y tế, các qui chế dược, một số kiến thức về kinh tế, Marketting và Quản trị kinh doanh dược, dược xã hội học cho các loại hình đào tạo tại nhà trường như : Dược tá, dược sĩ trung học, dược sĩ Cao đẳng.

Sau khi học xong các môn học thuộc lĩnh vực quản lý dược như: Dược xã hội học, pháp chế dược và kinh tế dược, người học sẽ biết và trình bày được

– Các qui định của pháp luật đối với các lĩnh vực ngành nghề dược

– Một số khái niệm kinh tế cơ bản, các lọai hình doanh nghiệp dược Việt Namvà một số phương thức trong hoạt động kinh doanh dược phẩm

– Các chính sách, đường lối, phương hướng của Đảng với nhà nước ta đới với lĩnh vực Y tế

Ngoài ra, Bộ môn cũng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực Quản lý dược, hướng nghiên cứu sắp tới của Bộ môn là:

– Thực trạng và giải pháp tăng cường đào tạo nhân lực dược.

– Thực trạng việc chấp hành các qui chế dược trong các lĩnh vực hành nghề dược ( bán lẻ thuốc, quản lý chất lượng thuốc, dược bệnh viện v.v…)

– Xây dựng mô hình quản lý dược bệnh viện hướng lâm sàng.

– Rà soát và hệ thống hóa các văn bản qui phạm pháp luật về dược.

IV. MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHOA DƯỢC

1. Công tác đào tạo

– Kết quả đào tạo: Trong những năm qua Khoa dược đã đào tạo được:

+ Kỹ thuật viên dược: 2 khóa với 113 học sinh.

+ Dược sĩ trung học hệ chính qui: 37 khóa với khoảng 2962 học sinh

+ Dược sĩ trung học hệ vừa học vừa làm tại trường: 18 khóa với 2195 học sinh.

+ Dược sĩ trung học hệ vừa học vừa làm cho các tỉnh: Bình thuận, Bình định, Phú Yên, Gia Lai, Kontum, Đăklăk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa thiên Huế với 873 học sinh.

+ Từ năm học 2011-2012 đến nay khoa dược đã đào tạo dược cao đẳng hệ chính qui và hệ liên thông với 1059 sinh viên.

+ Đặc biệt, năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên Khoa dược đào tạo đối tượng Dược sĩ Đại học, mặc dù với số lượng sinh viên còn ít (61 sinh viên) nhưng rất mới mẻ và gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ viên chức trong khoa đã khẩn trương, tích cực biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình, giáo án đáp ứng tốt cho việc đảm bảo kế hoạch và chất lượng đào tạo.

2. Công tác nghiên cứu khoa học:

Mặc dù, công việc giảng dạy nhiều, nhưng những năm qua công tác nghiên cứu khoa học của Khoa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các CBGV trong khoa đã rất cố gắng thực hiện được nhiều đề tài được Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá khá cao, có tính thực tiển giúp cho ngành y tế địa phương và phục vụ cho công tác giảng dạy:

“Nghiên cứu tình hình cung ứng thuốc kháng sinh tại các hiệu thuốc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng năm 2008”

“Nghiên cứu tình hình điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, năm 2008-2009”

“Nghiên cứu tình hình quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng Quận Hải Châu Đà Nẵng năm 2010”

“Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi phòng chống bệnh sốt xuất huyết – Dengue của người dân quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng năm 2011”

“Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây Rau má [Centella asiatica (Linn.) Urban]” năm 2009-2011.

“Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Đa Tử Biển (Limnocitrus littoralis Miq. Họ Cam (Rutaceae)) ở Ninh Thuận” năm 2011.

“Nghiên cứu tình hình bệnh lao ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong năm 2011 và 9 tháng đầu năm 2012”

“Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại khoa nội tiết bệnh viện cấp cứu Trưng Vương – TP. HCM” năm 2012

“Nghiên cứu bào chế gel tra mắt in situ chứa Gentamycin 0,3% và Dexamethason 0,1%” năm 2012

“Nghiên cứu hoạt chất trong lá Chè vằng ở Tỉnh Quảng Trị” năm 2012

“Nghiên cứu những biến cố, biến chứng thường gặp liên quan đến thuốc chống đông kháng Vitamin K của người mang van tim nhân tạo” năm 2013

“Đánh giá tình hình thực hiện GPP tại các hiệu thuốc, nhà thuốc thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, năm 2013”

“Nghiên cứu tính bảo vệ của cao chiết xuất từ lá rau má (Centella Asiatica) trên mô hình gây loét thực nghiệm trên chuột cống” năm 2013

“Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thăm dò hoạt tính sinh học dịch chiết tầm gởi cây gạo (Loranthaceae)” năm 2013

Đặc biệt, Đầu tháng 5 năm 2014 trong Hội nghị Khoa học tuổi trẻ nhà trường lần thứ VI, Khoa dược đã cử 03 cán bộ trẻ có đề tài tham gia và đã được nhà trường chọn 02 đề tài tham dự Hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVII tại Học viện Quân Y cả 02 đều đạt giải 3.

3. Các hình thức khen thưởng Khoa dược nhận được trong những năm gần đây:

+ Từ 2009 – 2014: liên tục được Bộ Y Tế và Nhà trường công nhận là tập thể lao động Xuất sắc

+ Bằng khen của Bộ Y tế các năm: 2009; 2011; 2013

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA DƯỢC

khoaduoc_06092016_ (1)

Cán bộ, nhân viên Khoa Dược

khoaduoc_06092016_ (4)

khoaduoc_06092016_ (3)

Giờ thực hành Bào chế

khoaduoc_06092016_ (5)

Giờ thực hành Dược liệu

khoaduoc_06092016_ (6)

Giờ thực hành Hóa phân tích

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN KHOA DƯỢC

khoaduoc_06092016_ (7)

Cô Trần Lưu Phương Thùy đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012

khoaduoc_06092016_ (8)

Thầy Nguyễn Duy Lưu hát chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

khoaduoc_06092016_ (9)

Thầy Võ Văn Sỹ thổi sáo chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

khoaduoc_06092016_ (10)

Thầy Nguyễn Duy Lưu với pha tranh bóng quyết liệt

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

khoaduoc_06092016_ (11)

khoaduoc_06092016_ (12)

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

khoaduoc_06092016_ (13)

Hội thi cắm hoa chào mừng ngày 8/3

khoaduoc_06092016_ (14)

Sinh viên Đại học dược 02A chăm sóc trẻ mồ côi tại chùa Quang Châu, Đà Nẵng

khoaduoc_06092016_ (16)

khoaduoc_06092016_ (15)

Hội trại tiếp lửa đam mê” hằng năm của Liên chi đoàn Dược

khoaduoc_06092016_ (17)

khoaduoc_06092016_ (18)

Gõ cửa Dược khoa” – Chương trình chào mừng tân sinh viên hằng năm

khoaduoc_06092016_ (19)

khoaduoc_06092016_ (20)

Thể thao Vua không chỉ dành riêng cho cầu thủ

Thầy Huỳnh Minh Đạo, các fan và Đội bóng đá lớp Cao đẳng Dược 3B

khoaduoc_06092016_ (21)

Thầy Nguyễn Ngọc Phương (Bí thư Đoàn trường), Thầy Hoàng Huy Hùng (Bí thư chi đoàn CB-GV) với đội bóng đạt Giải nhất bóng chuyền nữ

khoaduoc_06092016_ (22)

Thầy Nguyễn Duy lưu và Đội cầu lông Giải nhất toàn đoàn