KHOA DƯỢC

Ngành Dược ngày càng trở nên độc lập và phát triển trên cơ sở là một bộ phận không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe của con người, trên cơ sở sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế và sự phân công xã hội. Tính chất của hoạt động dược gồm cả các mặt: khoa học công nghệ, kinh tế thương mại và dịch vụ cộng đồng.

Khoa Dược là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau:

  1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo cho ngành Dược bao gồm các hệ đào tạo: Đại học Dược chính quy, đại học dược liên thông chính quy từ Cao đẳng;
  2. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các học phần theo chương trình đào tạo được Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  3. Tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các tổ chức Dược như: Phòng Nghiệp vụ Dược và phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân của Sở Y tế; Công ty Sản xuất dược phẩm; Công ty Kinh doanh Dược phẩm và Thiết bị y tế; Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm; Khoa Dược bệnh viện… gắn quá trình đào tạo với sản xuất kinh doanh và thực tiễn đời sống xã hội;
  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  5. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc khoa;
  6. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
  7. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Dược sĩ theo quan niệm hiện đại phải là chuyên gia về thuốc với chức năng sản xuất, quản lý, cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc một cách an toàn, hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm nhất. Hiện nay, Công tác sản xuất thuốc ngày càng được công nghiệp hóa, chuyên sâu hóa. Công tác quản lý, cung ứng, hướng dẫn sử dụng thuốc ngày càng phức tạp và phát triển

Do đó, trong thực tế dược sĩ có thể chỉ làm việc trong một bộ phận nào đó như: sản xuất, kiểm nghiệm, quản lý cung ứng, hướng dẫn sử dụng thuốc, quản lý tồn trữ, cơ sở đào tạo y dược….nhưng kiến thức và kỹ năng cần thiết phải bao gồm mọi khía cạnh liên quan đến thuốc. Đặc biệt phải có lương tâm và đạo đức tốt để có thể thực hành tốt nhất nghiệp vụ ở bộ phận mà mình đảm nhiệm.

Mục tiêu tổng quát đào tạo Dược sĩ của khoa trong giai đoạn hiện nay:

Đào tạo Dược sĩ đại học có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, Y-Dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ khoa học Dược vững chắc; có khả năng làm việc trong lĩnh vực Dược một cách chuyên nghiệp, độc lập, sáng tạo, có tầm nhìn và khả năng hội nhập tốt.

Khoa Dược được nâng cấp từ Bộ môn dược theo Quyết Định số 150/QĐ-ĐHKTYDĐN  ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Về cơ cấu tổ chức Khoa Dược:

Tổng số cán bộ, giảng viên (CBGV):  33

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:               
1. ThS.DS. Dương Đình Ánh

2. TS. Phạm Đức Thắng

3. ThS.DS. Nguyễn Thị Nam Phong

Phó trưởng khoa Phụ trách

Phó trưởng khoa

Phó trưởng khoa

GIÁO VỤ KHOA
ThS.DS. Trịnh Thị Quỳnh
HÀNH CHÍNH KHOA
ThS.DS. Hoàng Thị Hoàng Sa
06 BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA:
Bộ môn Hóa dược
1. TS. Phạm Đức Thắng Giảng viên,  Trưởng bộ môn
2. ThS.DS. Nguyễn Thị Phương Nhung Giảng viên
3. ThS.DS. Phạm Thu Hương Giảng viên
4. ThS.DS. Trần Quế Hương Giảng viên
5. ThS. Đặng Thị Mỹ Huệ Giảng viên
Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng
1. ThS.DS. Nguyễn Thị Nam Phong Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Huỳnh Hữu Bốn Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
3. ThS.DS. Trần Thị Thúy Nga Giảng viên
4. ThS.DS. Ngô Thị Nga Giảng viên
5. ThS.DS. Trương Nguyễn Bích Ngọc Giảng viên
6. CĐD. Lê Lan Thảo Dược bậc 4
Bộ môn Bào chế – Công nghệ sản xuất dược
1. ThS.DS. Dương Đình Ánh Giảng viên chính, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Huỳnh Thị Ngọc Diểm Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
3. TS.DS. Nguyễn Thanh Quang Giảng viên
4. ThS.DS. Trần Lưu Phương Thùy Giảng viên
5. ThS.DS. Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên
6. CĐD. Võ Thị Huệ Dược bậc 4
Bộ môn Dược liệu – Thực vật – Dược học cổ truyền
1. ThS.DS. Nguyễn Thị Thương Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Trịnh Thị Quỳnh Giảng viên
3. ThS.DS. Võ Văn Sỹ Giảng viên
4. ThS.DS. Hoàng Thị Hoàng Sa Giảng viên
5. ThS.DS. Huỳnh Minh Đạo Giảng viên
6. CĐD. Trần Lê Hương Giang Dược bậc 4
Bộ môn Kiểm nghiệm thuốc
1. ThS. Nguyễn Duy Lưu Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Trần Thị Linh Anh Giảng viên
3. DS. Huỳnh Thị Anh Thư Giảng viên
4. DS. Hoàng Thảo Nghi Giảng viên
5. CĐD. Hoàng Thị Ngọc Dung Dược bậc 4
Bộ môn Quản lý và Kinh tế dược
1. DS.CKII Lê Hương Ly Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Nguyễn Thị Xuân Thủy Giảng viên
3. ThS.DS. Nguyễn Thanh Thảo Giảng viên
4. ThS.DS. Trần Văn Vương Giảng viên
5. ThS.DS. Lê Thị Bích Thùy Giảng viên
  1. Công tác đào tạo

– Kết quả đào tạo: Trong hơn 57 năm qua Khoa Dược đã đào tạo được:

+ Kỹ thuật viên dược: 2 khóa với 113 học sinh.

+ Dược sĩ trung học hệ chính qui: 37 khóa với khoảng 2962 học sinh

+ Dược sĩ trung học hệ vừa học vừa làm tại trường: 18 khóa với 2195 học sinh.

+ Dược sĩ trung học hệ vừa học vừa làm cho các tỉnh: Bình thuận, Bình định, Phú Yên, Gia Lai, Kontum, Đăklăk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa thiên Huế với 873 học sinh.

+ Từ năm 2011-2016 khoa dược đã đào tạo Dược cao đẳng hệ chính quy và hệ liên thông với 1100 sinh viên.

+ Đặc biệt, năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên Khoa dược đào tạo đối tượng Dược sĩ Đại học với số lượng sinh viên 61 sinh viên dù rất mới mẻ và gặp nhiều khó khăn các cán bộ viên chức trong khoa đã khẩn trương, tích cực biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình, giáo án đáp ứng tốt cho việc đảm bảo kế hoạch và chất lượng đào tạo. Đến nay, khoa dược đã đào tạo tốt nghiệp được 02 khóa Dược sĩ Đại học với 190 sinh viên và đang đào tạo Đại học dược chính quy khóa 03- 07 với số lượng tuyển sinh hằng năm là: 120-150SV, Đại học dược liên thông chính quy từ cao đẳng khóa đầu tiên với 42SV.

  1. Công tác nghiên cứu khoa học:

Mặc dù, công việc giảng dạy nhiều, nhưng những năm qua công tác Nghiên cứu khoa học của Khoa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các CBGV trong khoa đã rất cố gắng thực hiện được nhiều đề tài được Hội đồng Khoa học nhà trường đánh giá khá cao, có tính thực tiển giúp cho ngành y tế địa phương và phục vụ cho công tác giảng dạy, một số đề tài điển hình trong thời gian gần đây:

“Nghiên cứu quy trình tổng hợp các dẫn chất thế của acid anthranilic”

“Nghiên cứu quy trình tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn các hợp chất mới từ khung cấu trúc benzofuran”

“So sánh hiệu quả của phác đồ bốn thuốc có Bismuth (BTME) và phác đồ ba thuốc có Levofloxacin (LAE) trong điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm, loét dạ dày tá tràng thất bại điều trị lần đầu với ba thuốc chuẩn”

“Nghiên cứu tác dụng chữa lành vết thương của hỗn hợp gel chiết xuất từ thảo dược”

“Nghiên cứu bào chế trà hòa tan Diếp cá Houttynia Cordata Thunb. – Họ Saururaceae”

“Đánh giá một số yếu tố tác động tới chất lượng dịch vụ dược tại các nhà thuốc trên địa bàn Đà Nẵng năm 2017”

“Nghiên cứu xác định đồng thời một số kim loại nặng trong nước thải nhờ phản ứng tạo phức với cyanidin bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-VIS”

“Khảo sát một số hoạt động cung ứng thuốc tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà năm 2016”

“Khảo sát  tác dụng hạ đường máu của dịch chiết lá rau lũi (gynura sp) trên chuột nhắt trắng đái tháo đường type 2 gây bởi chế độ ăn giàu chất béo kết hợp tiêm streptozocin”

“Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa Đà Nẵng”

“Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Cỏ Bạc Đầu (Kyllinga monocephala (Rottb), họ Cói (Cyperaceae)”

“Xác định hàm lượng cafein trong các chế phẩm café bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV – VIS trên thị trường thành phố Đà Nẵng”

“Khảo sát tác động in vitro trên Streptococcus pneumoniae của một số kháng sinh đơn trị/ phối hợp trong điều trị viêm phổi cộng đồng”

“Đánh giá hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng”

“Nghiên cứu đặc điểm thực vật, định danh khoa học, thành phần hoá học và hoạt tính kháng khuẩn của cây Đính dân gian thuộc vùng hạ lưu sông Yên, thành phố Đà Nẵng”

“Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và thử tác dụng tăng lực ở chuột trên mô hình rotarod của cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ), Họ đậu- Fabaceae thu hái tại Sơn Trà, Đà Nẵng”

“Nghiên cứu về mặt hóa học và khả năng kháng các chủng tụ cầu và liên cầu khuẩn của cao chiết lá cây Đính (Pongamia pinnata L. (Merr.)), thuộc vùng hạ lưu sông Yên, thành phố Đà Nẵng”

“Khảo sát tác dụng phòng ngừa tình trạng hoại tử da do tác nhân hóa trị của gel Lô hội (Aloe vera (L.) Burm f.) trên mô hình chuột nhắt trắng với chất đối chứng là Dimethylsulfoxide”

“Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại Trung tâm y tế Quận Sơn Trà năm 2017”

“Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn trên cao toàn phần Cỏ Bạc Đầu (Kyllinga nemoralis (Rottb), họ Cói (Cyperaceae)”

“Nghiên cứu tình trạng chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng năm 2018”

“Nghiên cứu quy trình định lượng Hydroquinon trong mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-VIS”

“Nghiên cứu đặc điểm thực vật và bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của một loài Huyết đằng (Millettia sp., Fabaceae) tại Đà Nẵng”

“Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân trầm cảm điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng”

“Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và đánh giá tác dụng chống dị ứng của cây Khế (Averrhoa carambola L. – Oxalidaceae) thu hái tại Sơn Trà – Đà Nẵng”.

 “Tổng hợp và xác định cấu trúc của một số dẫn chất 6-(6-Chloro-1H-indol-1yl)-N-hydroxyankanamid”

“Phân tích tình hình từ chối thanh toán chi phí điều trị do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả tại các Trung tâm y tế công lập trên địa bàn Đà Nẵng năm 2018”

“Khảo sát độc tính cấp và tác dụng giảm đau, chống viêm của cao chiết toàn phần của cây Cỏ Bạc Đầu ( Kyllinga nemoralis Rottb., họ Cói (Cyperaceae)) trên chuột nhắt trắng”.

  1. Các hình thức khen thưởng Khoa Dược nhận được trong những năm gần đây:

+ Từ 2009 – đến nay: liên tục được Nhà trường và Bộ Y Tế công nhận là tập thể lao động Xuất sắc

+ Bằng khen của Bộ Y tế các năm: 2009; 2011; 2013; 2018

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014.

Translate »