KHOA RĂNG HÀM MẶT

THÔNG TIN VÀ HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN NHA

Chức năng
– Giảng dạy chuyên ngành RHM cho các lớp cử nhân, cao đẳng điều dưỡng nha khoa, kỹ thuật viên trung cấp phục hình răng và một số lớp thuộc chuyên ngành khác.
– Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực RHM.
– Khám và điều trị tại phòng khám RHM thuộc trung tâm chẩn đoán y khoa của trường Đại học kỹ thuât Y Dược Đà Nẵng.
Nhiệm vụ
– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường gồm:
+ Giảng dạy lý thuyết và thực hành;
+ Thực tập tay nghề tại các cơ sở thực hành và bệnh viện.
+ Kiểm tra và thi hết môn học, thi tốt nghiệp;
– Quản lý giảng viên , cán bộ, nhân viên, sinh viên – học sinh thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
– Quản lý toàn diện các mặt giảng dạy, học tập, công tác chuyên môn của Khoa

Cơ cấu tổ chức:  

Phụ trách khoa: Ths.Bs. NGUYỄN HỮU HẢI

Phó trưởng khoa: Bs. Nguyễn Thị Vũ Minh
Phó trưởng khoa: Bs. Nguyễn Minh Sơn
Khoa gồm 4 bộ môn:

Bộ môn Nha cơ sở, nha cộng đồng

Bộ môn bệnh học miệng, nha chu, chữa răng – nội nha, tia X

Bộ môn điều dưỡng nha, nhổ răng, phẫu thuật hàm mặt

Bộ môn phục hình tháo lắp, phục hình cố định, răng trẻ em, chỉnh nha

Tổng số giảng viên: 22
+ 2 ThS.Bs. Răng Hàm Mặt
+ 10 Bác sĩ Răng Hàm Mặt
+ 4 cử nhân điều dưỡng nha khoa
+ 2 cử nhân kỹ thuật viên phục hình răng
+ 2 y sĩ răng trẻ em
+ 2 kỹ thuật viên trung cấp phục hình răng.

 

nha2