BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

GIỚI THIỆU BỘ MÔN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Được thành lập từ tháng 9 năm 1980 với 02 giảng viên, hiện nay bộ môn Phục hồi chức năng đã phát triển với 13 giảng viên cơ hữu và 3 giảng viên kiêm nhiệm bao gồm: 01 tiến sĩ phục hồi chức năng, 03 thạc sỹ phục hồi chức năng, 02 bác sĩ định hướng phục hồi chức năng, 05 cử nhân vật lý trị liệu, 05 KTV cao đẳng vật lý trị liệu.

I. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ:

bm_phcn_ (1)

Từ năm 1980 đến năm 2011

ThS. BS CK1 Lê Quang Khanh

bm_phcn_ (2)

Từ năm 2011 đến 2013

BS. CK1 Lê Hoàng Lan Hương

 bm_phcn_ (3)

Từ năm 2013 đến nay

ThS. BS Cao Bích Thủy

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HIỆN NAY

1. Đào tạo:

– Trong hơn 30 năm qua, bộ môn phục hồi chức năng đã đào tạo được 30 khoá KTV trung học VLTL và 7 khóa KTV cao đẳng VLTL với hơn 1000 học sinh sinh viên đã tốt nghiệp.

– Là một trong ba ngành học đầu tiên đào tạo KTV cao đẳng khi trường được nâng cấp thành trường cao đẳng kỹ thuật y tế, hiện nay bộ môn đang đào tạo 03 khóa KTV VLTL bậc cao đẳng với khoảng hơn 170 sinh viên, 02 khóa cử nhân đại học Phục hồi chức năng với khoảng hơn 200 sinh viên và nhiều khóa đào tạo ngắn hạn khác.

– Nhận nhiệm vụ của Bộ Y tế, bộ môn cũng đã triển khai đào tạo ba khoá “định hướng chuyên khoa phục hồi chức năng” cho các bác sĩ đa khoa tuyến huyện khu vực phía Nam. Tổng số bác sĩ đã theo học là 67 người.

– Từ năm 1992 đến nay, các giảng viên của bộ môn đã giảng dạy các lớp tập huấn cho tình nguyện viên tại các địa phương, mở các lớp hội thảo về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho các cán bộ lãnh đạo tuyến xã và tuyến huyện. Tổng số tỉnh của khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã triển khai là 13 tỉnh với hơn 150 lớp và số lượng người đã tham gia tập huấn là trên 6000 tình nguyện viên.

– Đào tạo nghề cho người khuyết tật cũng là một nhiệm vụ của bộ môn. Cho đến nay, bộ môn đã đào tạo gần 50 khóa xoa bóp cho học sinh trường mù Nguyễn Đình Chiểu, Hội Người mù thành phố Đà Nẵng, nhân viên xoa bóp các cơ sở massage trong khu vực miền trung.

– Bộ môn đã biên soạn nhiều giáo trình giảng dạy cho các đối tượng Cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành Phục hồi chức năng và các đối tượng không chuyên khác, trong đó có 06 giáo trình được Bộ Y tế xét duyệt và được nhà xuất bản giáo dục in thành sách.

  1. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

– Bộ môn đã thực hiện trên 15 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có một đề tài cấp bộ.

– Tổ chức Thầy thuốc Tình nguyện Hải ngoại (Health Volunteer Overseas) tổ chức trên 15 khoá tập huấn về chuyên môn VLTL và phương pháp giảng dạy cho giảng viên của bộ môn.

– Bộ môn tổ chức các lớp “bổ sung kiến thức về phục hồi chức năng” cho các nhân viên y tế tuyến cơ sở do tổ chức tầm nhìn Thế giới (World Vision International) tài trợ.

– Một số giảng viên của bộ môn được tham gia học tập và bồi dưỡng kiến thức về PHCN tại Thái Lan, Hà Lan, Bangladesh, Estonia do các tổ chức EC, Handicap International, Scandinavi tài trợ

– Phối hợp với Trường Đại học Jonkoping hướng dẫn cho 6 sinh viên chuyên ngành chân tay giả và hoạt động trị liệu làm luận văn tốt nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

– Từ năm 2013 đến nay, Bộ môn đã phối hợp với tổ chức VNAH, Trinh Foundation tổ chức nhiều lớp tập huấn về âm ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu cho nhân viên Bộ môn và nhân viên tại các bệnh viện trong thành phố Đà Nẵng.

bm_phcn_ (4)

bm_phcn_ (5)

Lớp học về âm ngữ trị liệu với chuyên gia người Úc

bm_phcn_ (6)

bm_phcn_ (7)

bm_phcn_ (8)

Lớp học về hoạt động trị liệu với chuyên gia người Úc

bm_phcn_ (9)

bm_phcn_ (10)

Hai chuyên gia về Âm ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu làm việc tại Bộ môn

bm_phcn_ (11)

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN TẠI:

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Th.s Cao Bích Thủy Chủ nhiệm Bộ môn caobichthuyphcn@gmail.com
CN Phạm Minh Tân Phó chủ nhiệm Bộ môn tanyte2@gmail.com
TS Nguyễn Tấn Dũng Phó chủ nhiệm Bộ môn(kiêm nhiệm) nguyentandungbvc@gmail.com
Th.s Trần Thị Hoài Vũ Giảng viên kiêm nhiệm nhomua_pvb@yahoo.com
Th.s Trần Thị Lý Thanh Giảng viên kiêm nhiệm thanhphcn@gmail.com
BS Hồ Thị Thu Hiền Giảng viên hothithuhien210889@gmail.com
BS Nguyễn Duy Phong Giảng viên quangminhdtnpq@gmail.com
CN Nguyễn Thị Xuân Trang Giảng viên xtrangvltl@gmail.com
CN Mai Thị Nhạn Giảng viên maithinhan277@gmail.com
CN Trần Thị Huyền Sương Giảng viên suongvltl@gmail.com
CN Nguyễn Văn Duân Giảng viên duannguyen1009@gmail.com
KTV Nguyễn Đình Hoàng Giáo vụ Bộ môn nguyendinhhoangphcn@gmail.com
KTV Nguyễn Thị Kim Cẩm Giáo viên hướng dẫn LS kimcamnguyen.dn88@yahoo.com
KTV Lương Thị Cẩm Vân Giáo viên hướng dẫn LS camvanphcn@gmail.com
KTV Võ Thị Thu Thủy Giáo viên hướng dẫn LS thuthuy.cmdng@gmail.com
KTV Nguyễn Trần Thị Ý Nhi Hành chính Bộ môn jerrybinbin92@gmail.com

 III. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

 1. Tập thể:

Hai bằng khen của Bộ Y tế các năm 1997 và 2008.

Một bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2003.

Một bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2009.

2. Cá nhân:

Một bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2003

Ba bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2008

Ba bằng khen của Bộ Y tế vào các năm 2008, 2009, 2011.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1. Từng bước nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho các giảng viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng có bề dày lịch sử hơn 50 năm.

2. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo các lớp chuyên và không chuyên, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong thời gian tới một cách hiệu quả nhất.

3. Tiếp tục biên soạn giáo trình phục vụ cho giảng dạy ở bậc đại học, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với đội ngũ cán bộ y tế làm công tác kỹ thuật về vật lý trị liệu – phục hồi chức năng.

bm_phcn_ (12)Tập thể giáo viên bộ môn hiện nay

bm_phcn_ (13)

bm_phcn_ (14)

Lớp KTV trung cấp khóa I

bm_phcn_ (15)

Dạy thực hành tại bộ môn

bm_phcn_ (16)

Dạy xoa bóp khóa I cho học sinh trường mù Nguyễn Đình Chiểu

bm_phcn_ (17)

Dạy PHCN dựa vào cộng đồng

bm_phcn_ (18)bm_phcn_ (19)

bm_phcn_ (20)

bm_phcn_ (21)

Học sinh, sinh viên thực tập tại bệnh viện

bm_phcn_ (22)

bm_phcn_ (23)

bm_phcn_ (24)

image026

bm_phcn_ (25)

Các hoạt động phong trào của HSSV