BỘ MÔN GÂY MÊ

BM_gaymehoisuc_ (1)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC:

1.Tổ chức

1.1. Ban chủ nhiệm bộ môn

+ Chủ nhiệm bộ môn: ThS.Đinh Văn Thọ

+ Phó trưởng bộ môn: ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền

+ Phó trưởng bộ môn: ThS. Bs. Phan Thị Thu Trâm

1.2. Giảng viên cơ hữu

1. ThS. Đinh Văn Thọ

2. ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền

3. ThS. Bs. Phan Thị Thu Trâm

4. Nguyễn Thị Hòa: Giáo vụ Bộ môn

5. BS. Nguyễn Thanh Bình

6. CN. Nguyễn Thị Ngọc Tú: Giáo tài Bộ môn

7. CN. Đặng Xuân Quyền

8. CNCĐ. Hoàng Ngọc Cường

9. CNCĐ. Bùi Thị Yến

1.3. Giảng viên thỉnh giảng

1. ThS. Bs. Nguyễn Phúc Học

2. ThS. Bs. Trần Phước Sung

3. ThS. Bs. Trần Nguyên Quang

4. ThS. Bs. Huỳnh Đức Phát

5. BSCKI. Trịnh Minh Thế

6. BSCKI. Hà Phước Hoàng

2. Chức năng nhiệm vụ

– Giảng dạy các môn Giải phẫu sinh lý gây mê, Gây mê gây tê cơ bản, Kỹ thuật lâm sàng, Dược gây mê, Gây mê chuyên khoa bệnh lý, Hồi sức chăm sóc sau gây mê phẫu thuật, Gây mê nội soi, Gây mê trẻ em, Gây mê sản khoa cho các lớp sinh viên Cao đẳng và Trung cấp Gây mê hồi sức.

– Giảng dạy và bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành gây mê hồi sức cho nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị của khu vực Miền Trung và Tây nguyên.

– Quản lý HS-SV Cao đẳng, trung cấp Điều dưỡng Gây mê hồi sức và các đối tượng bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành gây mê hồi sức thực tập tại các bệnh viện, thực tế tốt nghiệp tại các cơ sở y tế khu vực miền Trung Tây nguyên.

– Quản lý công tác rèn luyện, học tập của HS-SV Điều dưỡng Gây mê hồi sức.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy của bộ môn.

 3. Tình hình đào tạo

Đối tượng

Đã tốt nghiệp

Đang đào tạo

Cao đẳng Điều dưỡng GMHS chính quy 03 khóa 03 khóa
Cao đẳng Điều dưỡng GMHS liên thông 02 khóa
Trung cấp Điều dưỡng GMHS chính quy 37 khóa 02 khóa

 4. Thành tích

− Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013 .

− Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng 2009.

− Bộ môn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm liền.

5. Các hình ảnh hoạt động của Bộ môn Gây mê hồi sức

BM_gaymehoisuc_ (2)Hình 1. Ban chủ nhiệm Bộ môn Gây mê hồi sức

BM_gaymehoisuc_ (3)Hình 2. Sinh viên Gây mê tặng hoa Khoa PTGMHS BV C nhân ngày 27.2

BM_gaymehoisuc_ (4)Hình 3. Liên chi Gây mê chào đón tân sinh viên

BM_gaymehoisuc_ (5)Hình 4. Sinh viên hệ Gây mê tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn

BM_gaymehoisuc_ (6)Hình 5. Sinh viên hệ Gây mê tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

BM_gaymehoisuc_ (7)Hình 6. Giờ thực hành chuyên ngành tại trường của sinh viên gây mê