Khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2017

866

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó quy định công tác tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và khám sức khỏe định kỳ khi sinh viên kết thúc khóa học ra trường, Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe, trong đó có đối tượng người học vào học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và Công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa, trong đó có công tác khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường.

Ngày 29/6/2017, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức khám sức khỏe cho 680 sinh viên Đại học và Cao đẳng trước khi tốt nghiệp ra trường tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa của Nhà trường, gồm: khám thể lực (cân nặng, chiều cao), khám lâm sàng nội khoa (tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp…), ngoại khoa, xét nghiệm máu, đo huyết áp, khám mắt, da liễu, Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt. Kết quả khám sức khỏe của sinh viên sẽ được Trung tâm Chẩn đoán Y khoa tổng hợp, phân loại lưu trữ và cấp giấy khám sức khỏe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc hoàn tất hồ sơ xin việc sau khi tốt nghiệp.

Thông qua chương trình khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp khóa 2017 một lần nữa cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường đối việc chăm lo sức khỏe của sinh viên, nhằm giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất.