Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

0
382

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng thời thực hiện các hoạt động hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Chiều ngày 10/11/2014 Tại Hội Trường tầng 4, Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng phối hợp với Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hải Châu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014 cho hơn 100 quần chúng ưu tú là Cán bộ CCVC và học sinh sinh viên của trường.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng này nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng về Đảng, về những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam và thế giới, qua đó nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng và niềm tin vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tăng cường cho công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho những quần chúng ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

 Lớp học diễn ra trong vòng 03 ngày từ ngày 11 – 13/11/2014 với các chuyên đề; Khái quát về Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền phòng chống ma túy; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng và báo cáo viên quận ủy quận Hải Châu truyền đạt.

Văn phòng Đảng ủy

_MG_8856

Hình 1. Đại biểu và học viên dự lễ khai mạc
_MG_8857

Hình 2. Đại biểu và học viên đang lắng nghe lời phát biểu khai mạc

_MG_8873

Hình 3. Đồng chí Phan Thị Kim Thoa, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hải Châu điều hành chương trình_MG_8878Hình 4. Đồng chí Lê Như Đáp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

_MG_8848

_MG_8855

_MG_8863

_MG_8871