Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI.

0
528

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/QU ngày 20/12/2013 của Quận ủy Hải Châu về “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW”, và kế hoạch số 87-KH/QU ngày 20/5/2014 của Quận ủy Hải Châu về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Sáng ngày 21/6/2014 tại hội trường tầng 4 Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Ban thường vụ Đảng ủy trường tổ chức buổi học tập quán triệt các văn bản trên đồng thời nghe nói chuyện thời sự về tình hình biển đông.

Tham dự buổi Hội nghị báo cáo có các đồng chí trong BCH Đảng ủy,BGH nhà trường và toàn thể cán bộ viên chức và đảng viên của Đảng bộ,

Báo cáo viên của Hội nghị do PGS. TS Hồ Tấn Sáng nguyên trưởng Khoa chính trị trường Chính trị quốc gia khu vực III trực tiếp báo cáo.

Thông qua buổi báo cáo nhằm cung cấp cho cán bộ đảng viên nắm rõ các nội dung của Nghị quyết lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI, đặt biệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và Đào tạo”.

Tuyên truyền sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và sự hành động trong Đảng và trong toàn thể CBVC Nhà trường. Vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác lao động, học tập và xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển góp phần chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

dang_22_07_2014_ (1) dang_22_07_2014_ (2) dang_22_07_2014_ (3) dang_22_07_2014_ (4) dang_22_07_2014_ (5)