Hội nghị công đoàn mở rộng giữa nhiệm kỳ 2012-2017

0
243

Thực hiện công văn số 277/CĐYT ngày 19/6/2014 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở đang thực hiện chế độ nhiệm kỳ 5 năm/2 lần đại hội thành 5 năm/1 lần đại hội kể từ ngày đại hội của đơn vị, Chiều ngày 26/8/2014, BCH Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của đại hội trong thời gian từ 10/2012 đến 7/2014; sửa đổi, bổ sung chương trình hoạt động trong thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2017; đồng thời kiện toàn công tác nhân sự BCH.

Cuộc họp giữa Đảng ủy và BCH Công đoàn ngày 19/8/2014 đã thống nhất cho 03 đ/c có đơn xin rút BCH Công đoàn, bao gồm:

  1. ThS. Cao Bích Thủy (BM. Phục hồi chức năng)
  2. Cn. Đặng Thị Huệ (Khoa Y)
  3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Khoa Khoa học cơ bản)

Được sự thống nhất của Đảng ủy nhà trường, Hội nghị đã tiến hành

bầu bổ sung nhân sự vào BCH công đoàn, gồm các đ/c có tên sau:

  1. CN. Dương Thị Kim Hoa (Khoa Y)
  2. ThS. Hồ Minh Ngọc (Khoa Răng – Hàm – Mặt)
  3. BS. YHDP. Trần Đình Trung (Khoa YTCC)

Các chức danh khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Trong Hội nghị, BCH công đoàn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, các ý kiến đóng góp tích cực của các tổ công đoàn nhằm khắc phục những hạn chế giai đoạn 2012-2014 và hoàn thiện phương hướng cho các hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2017 hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, BCH công đoàn đã phát động các phong trào thi đua chào mừng năm học mới 2014-2015, các tổ trưởng công đoàn ký vào Bản cam kết thi đua giữa Công đoàn và nhà trường năm 2014, Bản cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử theo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 về Quy tắc ứng xử của CCVC và NLĐ làm việc tại các cơ quan y tế.

 

Một số hình ảnh hoạt động công đoàn giai đoạn 2012-2014:

anh cong doan_04_09_ (1) anh cong doan_04_09_ (2) anh cong doan_04_09_ (3) anh cong doan_04_09_ (4) anh cong doan_04_09_ (5) anh cong doan_04_09_ (6) anh cong doan_04_09_ (7) anh cong doan_04_09_ (8) anh cong doan_04_09_ (9) anh cong doan_04_09_ (10) anh cong doan_04_09_ (11) anh cong doan_04_09_ (12) anh cong doan_04_09_ (13) anh cong doan_04_09_ (14) anh cong doan_04_09_ (15) anh cong doan_04_09_ (16) anh cong doan_04_09_ (17) anh cong doan_04_09_ (18) anh cong doan_04_09_ (19) anh cong doan_04_09_ (20) anh cong doan_04_09_ (21) anh cong doan_04_09_ (22) anh cong doan_04_09_ (23) anh cong doan_04_09_ (24)