Hội nghị Công chức – Viên chức và Người lao động năm 2019

2801

Hội nghị công chức – viên chức và người lao động (CCVC, NLĐ) Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 14/01/2019 tại Hội trường nhà C đã thành công tốt đẹp, với sự tham dự của gần 300 CCVC, NLĐ dưới sự chủ trì của Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS Nguyễn Khắc Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Lê Thị Thúy – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường và ThS. Trần Thị Lệ Quyên – Đại diện cho CCVC, NLĐ trong Nhà trường.

 Tại Hội nghị, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS Nguyễn Khắc Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, như: Công tác đào tạo, Tổ chức cán bộ, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Kiểm định chất lượng giáo dục,…. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm 2019.

Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của Nhà trường trong năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm qua và bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021; các ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị trong Nhà trường, của  CCVC, NLĐ về công tác đào tạo, Tổ chức cán bộ, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế; đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác tuyển sinh; ký cam kết thi đua giữa chính quyền và công đoàn, báo cáo tóm tắt những thắc mắc, kiến nghị của CCVC, NLĐ được tổng hợp từ hội nghị. Qua đó, Đoàn chủ tịch đã có những phản hồi, giải trình và tiếp tục bổ sung vào bản phương hướng, nhiệm vụ cũng như điều chỉnh, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm  2019.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với 100% ý kiến thống nhất. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể CCVC, NLĐ, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.