TS. Lê Văn Nho – Chủ tịch Hội đồng trường
Email: lvnho@dhktyduocdn.edu.vn
Mobile: 0983034503

—————————————————————————————————-

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2024

 1. Ông Lê Văn Nho, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phó bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Chủ Tịch Hội đồng.
 2. Ông Phạm Văn Tác, Tiến sĩ, Vụ trưởng vụ công tác tổ chức cán bộ, Bộ Y tế – Thành viên – Phó chủ tịch Hội đồng
 3. Ông Nguyễn Khắc Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 4. Bà Lê Thị Thúy, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 5. Ông Trần Đình Trung, Thạc sĩ, Bí Thư Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 6. Ông Lê Hữu Hải, Thạc sĩ, Trưởng Bộ môn Toán Lý, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng.
 7. Bà Nguyễn Thị Đoan Trinh, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng khoa Xét nghiệm, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 8. Bà Nguyễn Đình Phương Thảo, tiến sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng khoa y, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 9. Bà Nguyễn Thị Nam Phong, Thạc sĩ, Dược sĩ, Phó trưởng khoa Dược, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 10. Bà Huỳnh Thị Ly, Thạc sĩ, Phó trưởng phụ trách khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 11. Ông Nguyễn Minh Sơn. Tiến sĩ, Bác sĩ, Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 12. Bà Đoàn Thị Ngọc Trâm, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng – phụ trách khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 13. Ông Đoàn Văn Dũng, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó bộ môn Hình ảnh Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 14. Bà Phan Thị Thu Trâm, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên
 15. Ông Hoàng Hữu Khôi, Tiến sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 16. Bà Vũ Thị Thu Hà, Thạc sĩ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 17. Ông Nguyễn Văn Song, Tiến sĩ, Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 18. Bà Tôn Hoàng Hương, Cử nhân, Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 19. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó Trưởng phòng Đào tại đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 20. Ông Lê Công Vượng, Thạc sĩ, Trưởng phòng Quản trị – Trang thiết bị, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên.
 21. Ông Trần Đình Vinh, Tiến sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng – Thành viên.
 22. Bà Trần Thị Hoàng, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng – Thành viên.
 23. Ông Nguyễn Trọng Thiện, Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Bệnh Viện C Đà Nẵng – Thành viên.
 24. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó Giám đốc Bệnh Viện C Đà Nẵng – Thành viên.
 25. Ông Đỗ Văn Hòa, Thạc sĩ, Phó Giám đốc Nhân sự Công ty cổ phần Dược Danapha – Thành viên.

—————————————————————————————————-

Translate »