Hội diễn văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng” chào mừng Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)

2444

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (02/9/1969 – 02/9/2019) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 17/5/2019, Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức chương trình Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng” với sự tham gia của công chức – viên chức, người lao động và sinh viên trong Nhà trường, 16 tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu,…ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống ngành y tế, ngành giáo dục và sự nghiệp đổi mới của Đảng và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện  đại hóa đất nước.

Hội diễn lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ Nhà trường nhằm tiếp tục tạo sự lan tỏa những giá trị đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các thế hệ công chức – viên chức, người lao động và sinh viên của Nhà trường, ra sức phấn đấu thi đua lao động và học tập, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại hội diễn, Đảng bộ Nhà trường cũng đã trao tặng 5 suất học bổng cho 5 sinh viên có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, góp phần động viên các em tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Nguồn tin: Lưu Văn Tài – Văn phòng Đảng ủy