Sơ đồ tổ chức

so_do_to_chuc_19082016

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TS.BSCKII. Nguyễn Khắc Minh, Bí thư Đảng Ủy

ĐT Cơ quan: 05113.837448

Di động: 0913.480665

Email: Minh@dhktyduocdn.edu.vn

TS.BS. Lê Văn Nho, Phó Bí thư Đảng Ủy

ĐT Cơ quan: 05113.843503

Di động: 0983.034.503

Email: levannho_bs66@yahoo.com

Vũ Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy

ĐT Cơ quan: : 05113.821404

Di động: 0974.245.265

Email: vuthithuhatc@gmail.com

BAN GIÁM HIỆU

TS.BSCKII. Nguyễn Khắc Minh, Hiệu Trưởng

ĐT Cơ quan: 05113.837448

Di động: 0913.480665

Email: Minh@dhktyduocdn.edu.vn

Ts. BS.Lê Văn Nho, Phó Hiệu Trưởng

ĐT Cơ quan: 05113.843503

Di động: 0983.034503

Email: levannho_bs66@yahoo.com

Ts. Lê Thị Thúy, Phó Hiệu Trưởng

ĐT Cơ quan: 05113.810585

Di động: 0905.668136

Email: thuyyte2@gmail.com