Giới thiệu chế phẩm anti-D Immunoglobulin trong điều trị bất đồng nhóm máu Rh mẹ, con

655

Vào lúc 13h30, ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại Văn phòng khoa Xét nghiệm, dưới sự chủ trì của ThS. BS Nguyễn Thị Đoan Trinh, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm Y học, ThS. Nguyễn Thị Hạnh đã báo cáo seminar với chuyên đề: “Giới thiệu chế phẩm anti-D Immunoglobulin trong điều trị bất đồng nhóm máu Rh mẹ, con” Về dự với buổi báo cáo chuyên đề có TS Nguyễn Văn Song, Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế, các giảng viên trong khoa. Chuyên đề báo cáo bao gồm các nội dung chính sau:

  1. 1. Lịch sử nhóm nhóm ABO, Rh;
  2. Đặc điểm nhóm máu ABO, Rh: kháng nguyên, kháng thể hệ ABO và Rh;
  3. Bất đồng nhóm máu mẹ, con;
  4. Tai biến do bất đồng nhóm máu mẹ, con và quá trình sinh kháng thể anti-D khi mẹ nhóm máu Rh âm mang thai con Rh dương;
  5. Chế phẩm anti-D immunoglobulin: cơ chế tác dụng, liều dùng;
  6. Phác đồ điều trị tham khảo.

Tai buổi báo cáo, các thành viên tham gia đã thảo luận nhiệt tình, sôi nổi và làm rõ thêm một số vấn đề góp phần cho sự thành công của buổi sinh hoạt chuyên này.

Tin bài: ThS. Nguyễn Thị Hạnh – Khoa Xét nghiệm Y học